Nationella forskningsprogram ska stärka svensk innovation

Sex svenska myndigheter har på uppdrag av regeringen kommit med sina förslag för att stärka svensk forskning och innovation internationellt. Förslagen fungerar som underlag för den svenska regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Bland förslagen lyfter myndigheterna fram tre viktiga punkter. För det första ska man stärka utvärderingen av forskningskvaliteten och erbjuda forskarna goda villkor. Myndigheterna konstaterar att forskarnas anställningsvillkor och karriärvägar måste förbättras, bland annat genom färre visstidsanställningar.

För det andra ska samverkan stärkas och nationella forskningsprogram inrättas.

– Vi föreslår långsiktiga nationella forskningsprogram och förstärkta strategiska innovationsområden där flera av myndigheterna samverkar. Programmen ska vara tvärvetenskapliga och verka över flera samhällssektorer, konstaterar myndigheterna i ett pressmeddelande.

Dessutom ska samordningen mellan internationella och nationella satsningar inom forskning och innovation stärkas, bland annat genom utveckling så att också länder utanför EU inkluderas.

I bakgrunden finns oro över den stora internationella dragkampen om studenter, forskare och företag. Målet är att Sverige ska vara en framstående forskningsnation.

– Med våra förslag är vi övertygade om att svensk forskning och innovation långsiktigt kan utvecklas mot högre kvalitet och större samhällsnytta, säger Sven Stafström, generaldirektör vid Vetenskapsrådet, i ett pressmeddelande.

Myndigheterna som står för förslagen är Energimyndigheten, Formas, Forte, Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och Vinnova. Den forskningspolitiska propositionen ska läggas fram nästa höst.

Rapporten som samordnats av Vetenskapsrådet finns att läsa på webben.

Text: Mira Honkavaara / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln