Viktigt att möta flyktingar som individer

I oktober ordnade Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland en diskussion om flyktingsituationen och hur man förhåller sig till den i Finland och Sverige. Flera talare poängterade att det inte handlar om Finlands, Sveriges eller Europas flyktingkris – utan om flyktingarnas kris.

– En lugn by kan förstöras på en dag, sa minister Elisabeth Rehn under sitt anförande.

Hon påminde om att situationerna hela tiden ändras och att vi måste förstå flyktingarnas bakgrund.

– Ingen vill lämna sitt hem – vare sig det är i Libyen, Nigeria eller Porkala. Vi måste komma ihåg att det inte handlar om en homogen grupp, de är alla individer. Jag vädjar till att myndigheterna också behandlar asylsökandena som individer, sa Rehn.

Journalisten Kari Lumikero som ledde tillfället berättade att det var nästan omöjligt att förbereda sig – situationen ändras på en dag, ibland på några timmar.

– Vi borde inte endast förfära oss utan skapa konkreta idéer. Europa har inte upplevt något liknande sedan andra världskriget. Vi måste behandla asylansökningarna och ta emot människorna. Vi måste göra det bästa av situationen, sa Lumikero.

Elisabeth Rehn talade om krigets förändrade natur.

– Dåligt ledarskap i flera länder har lämnat ett makttomrum. Det pågår mycket förtryck av människor och ungdomar värvas. Det här slår hårt mot kvinnorna som hamnar i dubbla lojaliteter – de vill skapa en framtid för barnen, men samtidigt vill de inte svika männen eller byn.

Också finländarnas inställningar har ändrats.

– Jag har märkt att dagens unga vuxna är rätt hårda, jag önskar mig mer humanitet. Livet handlar inte endast om ekonomi och pengar, sa Rehn.

Madrasserna är slut

Christer Zettergren som är särskild rådgivare till generaldirektören för Migrationsverket i Sverige pratade också om att situationerna ändras från dag till dag.

– Till exempel under Mursis presidentperiod var syrierna välkomna i Egypten, men brödraskapet ville inte ha syrierna och de bads lämna landet så fort som möjligt. Det har aldrig hänt så mycket inom så kort tid, samtidigt som vi aldrig haft så mycket information som vi har just nu, sa Zettergren.

Också han ville påminna om att det är människor vi pratar om.

– Vi måste prata om migrantens resa i stället för att prata om en massa. Det här är inte Migrationsverkets kris, inte Sveriges, inte Europas. Det är flyktingarnas kris.

Situationen är ändå inte helt ny för Sverige – under Bosnienkrisen 1992 tog Sverige emot 84 000 flyktingar. I år har Sverige mottagit nästan 100 000 flyktingar, vissa veckor över 9000 personer. Madrasserna är slut på möbelvaruhusen och det har talats om tältläger.

– Men det finns inget byggnadslov ännu. Ingen talar om volym i Sverige, men vi måste naturligtvis fundera på vår ambitionsnivå. Just nu måste vi ordna 7000 bäddar per vecka, sa Zettergren.

Christer Zettergren intervjuas av Hanaholmen.

”Det nya normala”

Finlands situation skiljer sig klart från Sveriges. Speciellt utgångspunkterna var helt olika för Finlands del, påpekade Inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.

– Finland hade aldrig tidigare tagit emot över 6000 asylsökande under ett år. I maj stängde vi flyktingförläggningar, eftersom en utbredd invandring inte fanns inom synhåll, sa Nerg.

Den stora förändringen skedde i juli, och i september kom över 11 000 asylsökande till Finland.

– Vissa dagar kom över 900 personer och vi hade inte tänkt ut någon plan för hur vi skulle sköta det här. Fram till årsskiftet uppskattar vi att det kommer sammanlagt 30 000 flyktingar till Finland.

I Finland blev man alltså tvungna att under snabb tidtabell fundera ut en plan för att få situationen under kontroll. I maj var kapaciteten 4000 personer, i dag är den 24 000.

– Hur ska vi sköta det här lagligt och samtidigt garantera mänskligheten? Hur ska vi garantera allas säkerhet? Vi i Finland ansvarar för alla personer och alla måste få tak över huvudet.

Nerg poängterade också vikten av att informationsgången fungerar så bra som den gjort mellan de nordiska länderna. Hon skulle ändå vilja hitta bättre medel för att förhindra bland annat människosmuggling.

– Var och en ska bemötas som en individ, sa Nerg i slutet av sitt anförande.

Finlands röda kors generalsekreterare Kristiina Kumpula är inne på samma linje.

– Nu talar vi inte om ett undantagstillstånd, det här är det nya normala. Vi har ändå en stor grupp som vill hjälpa – bara Finlands röda kors har 9000 nya volontärer, sa Kumpula.

Hon talade om den allt spändare atmosfären och poängterade vikten av hopp.

– De offentliga motsättningarna leder inte någonstans. Själv skulle jag vilja se mer av den svenska diskussionskulturen. Vi måste skapa arenor där det är möjligt att diskutera. Vi måste också se bortom den akuta situationen – hur stöder vi de asylsökande i fortsättningen?

Inte en enad front

Under Hanaholmens seminarium fick också två riksdagsledamöter komma till tals, svenska Fredrik Malm (Folkpartiet liberalerna) och finska Kari Kulmala (Sannfinländarna). Malm poängterade hur allvarlig situationen är just nu.

– Kriget handlar inte om att bli av med en väpnad grupp utan om den förstörelse de lämnar efter sig. Det går inte att odla, husen är förstörda, och det finns ingen ekonomi. Människor har ingenstans att återvända, sa Malm.

FN-organen i regionen är underfinansierade, vilket triggar folk att komma till Europa.

– Jag vill inte lägga mig i finsk inrikespolitik, men det är bekymrande att skära i biståndet. Å andra sidan är det glädjande att Finland tar emot flyktingar även om ett parti i regeringen är emot det.

Malm erkänner att situationen i Sverige inte heller är enkel.

– I Sverige finns inte en enad åsikt och Sverigedemokraterna växer. Det är viktigt att Sverige nu klarar av utmaningarna. Vi måste bland annat ändra på arbetsmarknaden och bygga fler bostäder.

Också Kari Kulmala anser att det är extremt viktigt att de invandringsrelaterade frågorna reds ut.

– Det är viktigt att Finland hjälper att bygga bosättningar så nära krisområdet som möjligt, men just nu är det inte verklighet. Kvinnorna måste också vara med i processen, sa Kulmala.

Han betonade att Finlands ekonomiska problem påverkar mottagandet av flyktingar. Han talade bland annat om förslaget där socialskyddet skulle basera sig på nationalitet. Med andra ord skulle invandrare få mindre sociala förmåner. Enligt honom skulle det här vara en fungerande modell.

– Ingen kunde ana att antalet flyktingar skulle bli så här stort. En effektiv och fungerande integration blir mer utmanande. Finlands budskap är ändå tydligt – de som verkligen är i nöd ska också i fortsättningen få komma till säkerhet – men de som är ute efter en bättre levnadsstandard är inte välkomna, sa Kulmala.

Under sitt anförande påminde Fredrik Malm att finländarna utgör den största invandrargruppen i Sverige.

– De är välintegrerade nu och vi kommer utmärkt överens. Dagens situation är ändå helt annorlunda. Jag hoppas att den kan hanteras och att vi framöver slipper se avarter av protester i form av attacker mot invandrare, sa Malm.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln