Dyrt ansöka forskningsanslag

Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi har delat ut sina första anslag. Rådet delade ut över 50 miljoner euro – men forskare konstaterar att enbart ansökningsprocessen kostat över tre miljoner euro.

Rådet tillsattes i fjol höstas för att ge initiativ om centrala temaområden inom forskningen till statsrådet. Det fungerar i anslutning till Finlands Akademi och beslutar om finansiering av forskningsprojekt bland annat på basis av samhällelig betydelse och forskningens kvalitet.

I somras genomförde Klaus Kultti, professor i ekonomi vid Helsingfors universitet, doktoranden Mikko Nurminen vid Åbo universitet och specialforskaren Janne Tukiainen vid Statens ekonomiska forskningscentral en enkät bland dem som sökt om anslagen i första omgången, skriver Yle. På basis av hur mycket sökandena använt arbetstid till ansökningarna kom forskarna fram till att ansökningsprocessen – inklusive arbetsgivaravgifter och övriga kostnader – kostade 3,3 miljoner euro. Rådet delade sedan ut 52,5 miljoner euro till sammanlagt 16 forskningskonsortier.

Kultti, Nurminen och Tukiainen säger till Yle att kostnaderna inte kan anses vara obetydliga.

Temaområdena som rådet för strategisk forskning denna gång betonade var tekniska omvälvningar och institutioner i förändring, jämlikhet i samhället samt ett klimatneutralt och resurssnålt Finland.

Text: Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln