Det digitala måste ha mervärde

Att läsa på skärm har blivit allt vanligare i skolorna och i en del skolor har olika digitala medel helt ersatt böckerna. Det här kräver mer av både lärare och elever.

– När man scrollar på en skärm krävs det multimediala förmågor för att man ska kunna skapa en mening själv och förstå helheten, säger Maria Rasmusson som är universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Enligt henne översiktsläser man på internet.

– Man tränger inte in på djupet som då man läser en roman.

Däremot visar studier att datorer kan hjälpa eleverna att snabbare lära sig skriva.

– Med datorer knäcker eleverna koden snabbare och de skriver längre texter i ett tidigare stadium. Men för att tekniken ska fungera behövs ett pedagogiskt koncept. Med datorer inblandade började lärarna undervisa på ett helt annat sätt, berättar Eva Hultin som är lektor vid Högskolan Dalarna.

Hon har forskat om hur datorerna inverkar inlärningen och vad lärarna måste ta till sig för att undervisningen ska dra nytta av det digitala.

– Man kan inte lägga in ett verktyg utan att lärarna får utbildning, påminner i sin tur Maria Rasmusson.
 

Bild: Arne Kuilman / Creative Commons.
Bild: Arne Kuilman / Creative Commons.

Krävs en didaktisk diskussion

Enligt Eva Hultin kräver digitala läromedel en dialog mellan elever och lärare – fast det krävs alltid, påpekar hon.

– Men det finns en risk för att man inte ser elevernas behov när det digitala kommer in. Det är viktigt att läraren oavsett medel gör didaktiska övervägningar.

Kravet på digitalisering kommer ofta från kommunerna, inte från lärarna. Det är också vanligt att mer pengar läggs på hårdvara än mjukvara.

– Det saknas en didaktisk diskussion om vad vi ska ha datorerna till. En del digitala engelskböcker påminner mycket om traditionella läroböcker, fastän nätet är fullt av autentiska texter på engelska, säger Hultin.

Enligt Maria Rasmusson är det otroligt viktigt att lärarna är med och bestämmer om läromedlen.

– Om man känner sig osäker på digitala läromedel är det skönt att ta ett färdigt paket. Vi måste satsa på det pedagogiska och didaktiska – hur ska vi använda våra nya verktyg?

Hultin påpekar att det är omöjligt att vända tekniken ryggen, men också hon talar starkt för att det krävs en didaktisk diskussion.

En utmaning med det allt mer digitaliserade är pojkarna som redan klarar sig sämre än flickor i PISA-undersökningen.

– De spelar mest datorspel och hinner kanske inte läsa så mycket och stöter inte på så många utmaningar. Därför är det viktigt att fånga pojkarnas intresse och koppla ihop det med ett läsande som passar dem, säger Rasmusson.

Hultin påminner om hur viktigt det är med bra relationer mellan elever och lärare.

– Det behövs professionella lärare som ges utrymme att vara professionella, säger hon.

Texten baserar sig på en diskussion under Bokmässan i Göteborg.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln