”Forskarnas egna idéer ska styra”

Det är viktigt att stöda forskarinitierad forskning, unga forskares karriärvägar samt att främja samarbete inom forskningsvärlden. Dessa är centrala punkter i en färsk rapport om mål och rekommendationer för det svenska forskningssystemet. Rapporten presenteras av Vetenskapsrådet i Sverige, som ska stöda och främja svensk forskning.

– Rapporten sammanfattar vår syn på forskningspolitik och hur man ska utforma det bästa forskningssystemet i Sverige, säger rådets generaldirektör Sven Stafström i en videopresentation av rapporten på Youtube.

Som underlag för rapporten har forskare runtom i Sverige beskrivit forskningsområden som är viktiga för Sverige. Enligt Vetenskapsrådet är forskarinitierad forskning den viktigaste delen i forskningssystemet – att forskarnas egna idéer får vara styrande när det gäller utvecklingen av ny kunskap och vetenskapliga genombrott.

– Det ideala forskningssystemet främjar nytänkande och forskningsgenombrott, är attraktivt för de bästa forskarna, kombinerar grundforskning med samhällets behov och utnyttjar resurser effektivt, säger Stafström på Vetenskapsrådets webbplats.
 

Forskarkarriären måste vara attraktiv

Många av rekommendationerna handlar om unga forskares karriärvägar. I Tidningen Curie som ges ut av Vetenskapsrådet säger Stafström att det är en av de viktigaste frågorna inom svensk forskning.

– Om inte forskarkarriären uppfattas som attraktiv kommer allt fler begåvningar att välja bort den. Då tappar svensk forskning sin internationella konkurrenskraft. Särskilt viktigt är det att unga lovande forskare får möjlighet att etablera sig och utveckla självständig forskning. Det är ju de som är forskningens framtid, säger Stafström till Tidningen Curie.

För att utnyttja de befintliga resurserna så effektivt som möjligt behövs mer samarbete, konstateras det i rapporten. För att den svenska forskningen ska stärkas behövs åtgärder av såväl regering, universitet och högskolor som dem som finansierar forskning.

– Det jag hoppas på är att regeringen tar del av våra rekommendationer och att man agerar med dem som utgångspunkt. När regeringens forskningspolitiska proposition kommer 2016 hoppas vi att vi då hittar de flesta av våra rekommendationer i den.

Text: Mira Honkavaara / Addeto

Rapporten ”Forskningens framtid! Vägval för framtidens forskningssystem: Målbild och rekommendationer”
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln