”Mer konkurrenskraft, arbetskraft och produktivitet”

I mars 2015 publicerade Statsrådets kansli en rapport av Anders Borg och Juhana Vartiainen om Finlands ekonomi. Enligt rapporten måste Finland öka på bland annat konkurrenskraften och produktiviteten.

Rapporten grundar sig på den utredning som beställdes i oktober 2014 av Sveriges tidigare finansminister Anders Borg. I utredningen analyseras det ekonomiska läget i Finland och ges förslag på mål och åtgärder för riktlinjer inom den ekonomiska politiken under nästa valperiod, skriver Statsrådets kansli i ett pressmeddelande.

Borg bad Juhana Vartianen, överdirektör vid Statens ekonomiska forskningscentral (VATT), till medskribent av rapporten. Rapporten överlämnades till statsminister Alexander Stubb den 11 mars.

Enligt Anders Borg och Juhana Vartiainen är Finlands ekonomiska situation extremt allvarlig.

– Finlands problem är att sysselsättningsgraden är lägre än i de övriga nordiska länderna. Finland har en bra arbetsmarknad om man bortser från några undantag. Långa arbetslöshetsperioder är problematiska, eftersom de innebär en sänkt inkomstnivå och försvagad livskvalitet. Det är konstigt att så många finländska män avslutar sin arbetsföra karriär redan som 55-åringar, sa Anders Borg under presstillfället enligt Yle

Enligt Borg och Vartiainen är de långfristiga utsikterna för landets offentliga finanser svaga, eftersom befolkningen i arbetsför ålder krymper och Finland fortfarande släpar efter övriga Norden med avseende på arbetskraftsdeltagande. Hela rapporten finns tillgänglig på webben

Etiketter: samarbete ekonomi

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln