Med decemberöverenskommelsen kunde nyval i Sverige slopas

Efter det svenska riksdagsvalet hösten 2014 fanns det en tydlig vinnare – Sverigedemokraterna – som satte sig mellan de etablerade blocken och försvårade den svenska politiken. Situationen gick så långt att statsminister Stefan Löfven valde att utlysa nyval, men nyvalet kunde avblåsas efter en överenskommelse mellan den rödgröna regeringen och den borgerliga alliansen.

– Jag uppfattar situationen i Sverige som exceptionell. Ingen vet vad som kommer att hända eftersom det inte finns några tidigare exempel att utgå från. Det är ovanligt, säger Åsa von Schoultz.

Efter det svenska riksdagsvalet hösten 2014 stod Sverige inför en ny situation – ingetdera av de klassiska blocken hade riktig majoritet på grund av att Sverigedemokraterna gjorde ett succéval och kammade hem 13 procent av rösterna.

– Sverigedemokraterna är en rejäl kil mellan blocken. Situationen blev besvärlig eftersom de andra partierna inte var villiga att ta i Sverigedemokraterna ens med tång, förklarar von Schoultz.

Under hösten ledden den politiska instabiliteten enligt von Schoultz till en maktkamp.

– Socialdemokraterna ville splittra alliansen och gjorde en del försök. Om de borgerliga partierna är splittrade är det lättare för de rödgröna att regera. Men det enda sättet som de borgerliga partierna ska kunna vinna i nästa val är om de står enade.

Bägge sidor hade ändå ett gemensamt intresse i att stänga ut Sverigedemokraterna.

– Löfven försökte flörta med Centern och Folkpartiet för att splittra alliansen, men alliansen visade att den står enad.

Svår budgetomröstning ledde till nyval

Enligt von Schoultz blev hela hösten ett spel som till slut blev ohållbart.

– Delvis på grund av att Sverigedemokraterna valde att utnyttja sin makt.

I Sverige finns det en icke lagstadgad praxis att alla röstar bara en gång gällande budgeten och om allt skulle ha gått som Socialdemokraterna och Stefan Löfven hade tänkt sig, skulle regeringens budgetförslag ha gått igenom, men Sverigedemokraterna valde att frångå praxis och rösta flera gånger.

– Hela Löfvens upplägg byggde på att alla partier skulle följa etablerad praxis. Men Sverigedemokraterna ville inte gå med på det samtidigt som de hotade att fälla budgetförslagen gång på gång.

När Sverigedemokraterna hade meddelat att de kommer att göra så bjöd Löfven allianspartierna ännu en gång till samtal, men utan resultat.

– Då beslöt han utlysa nyval, men formellt kunde han göra det först tre månader efter valet.

Enligt von Schoultz var nyvalet ändå inget lockande alternativ fastän flera av partierna sa sig vara nöjda med nyval.

– Nyvalet skulle ha varit ett hot mot flera allianspartier, Sverigedemokraterna var de enda som kände att de skulle vinna på det.

Flera av partierna kände sig pressade och till slut tog Kristdemokraterna initiativ till att de olika blocken skulle försöka komma överens.

– Det hela slutade med decemberöverenskommelsen, vilket är en märklig överenskommelse, kommenterar Åsa von Schoultz. 

13 procent av väljarna ignoreras

De etablerade partiernas mål med överenskommelsen var att minska Sverigedemokraternas makt, men det kan få motsatt effekt i nästa val, anser von Schoultz. Enligt henne måste signalen från väljarna tas på allvar.

– Nu blir 87 procent av väljarkåren hörd, men 13 procent blir ignorerade. Det kan ge en signal till dem som röstat på Sverigedemokraterna att deras röster inte räknas.

Nu har de övriga partierna börjat lyfta fram frågor som är viktiga för Sverigedemokraterna.

– Bland annat Kristdemokraterna och Folkpartiet föreslår restriktioner i migrationspolitiken, säger von Schoultz.

Enligt henne handlar decemberöverenskommelsen inte endast om att utesluta Sverigedemokraterna, det handlar också om att behålla blockpolitiken.

– Om de svenska partierna börjar samarbeta över blockgränser blir det en otydligare politik där väljarna inte längre kan rösta på en viss sorts regering. Många vill behålla blockpolitiken för att undvika diffusa valkampanjer, som i Finland.

Mer info:
DN: Så fungerar decemberöverenskommelsen

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: politik val blockpolitik

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln