Finland är svenskt

Då tv-serien Finland är svenskt snurrade i finländsk tv fick den mycket medieuppmärksamhet – både negativ och positiv. Marjo Vilkko, en av personerna bakom serien, var inte redo att lämna temat och valde att skriva en bok om samma ämne.

– Avsnitten var bara 30 minuter långa och ämnet är väldigt brett. Det blev över an massa bra material så det var självklart för mig att jag skulle skriva en bok, säger Marjo Vilkko i en intervju för Addeto.

Tv-serien Finland är svenskt (Suomi on ruotsalainen) fick mycket uppmärksamhet, framför allt den negativa responsen lyftes fram.

– Medierna lyfte fram den väldigt negativa responsen, fastän jag också fick mycket positiv respons och hade sakliga diskussioner med många personer, säger Vilkko.

Enligt henne lämpar sig den nya boken för alla finländare som är intresserade av historia. Vilkko säger att alla borde studera ens lite historia.

– Historien spelar roll, så klart. Med hjälp av historia kan vi lära oss att se kritiskt på världen och samtidigt förstå den på ett mångsidigare sätt.

Sverige förlorade Finland till Ryssland i Finska kriget 1808–1809. Enligt Vilkko skulle Ryssland förr eller senare ha velat ha en del av östra Sverige, Finland var alldeles för nära S:t Petersburg.

– Finland, alltså östra Sverige, kom i kläm. Efter kriget har Sverige haft en mycket lugnare utveckling än Finland, säger Vilkko.

År 2017 och firandet av Finlands hundraåriga självständighet närmar sig. I ljuset av självständigheten uppstår nu ett bra tillfälle att tänka på historia och sammanhang.

– Nu finns en ypperlig chans för självrannsakan, vi kan försöka förstå av hur bitar finskheten består av.

Finland är åtminstone halvsvenskt

Ett typiskt missförstånd är att den svenska tiden skulle bestå av två skilda enheter – Finland och Sverige.

– Många saker som vi anser vara finländska är egentligen svenska. Det finns också en missuppfattning om att finländarna skulle ha blivit utsatta för särskilt förtryck i det svenska riket.

Men hur svenskt är Finland då?

– Åtminstone halvsvenskt. Historien finns där fastän vi gått skilda vägar sedan 1800-talet, säger Marjo Vilkko.

Enligt henne framhävdes de svenska rötterna under ryska tiden.

– Svenskheten slutade inte i och med att vi inte längre var en del av Sverige, utan accentuerades under 1800-talet. Då lades byggstenarna för finskheten, man ville hålla avstånd till ryssarna och egentligen sprang finskheten ur den svenska tidens traditioner.

Vilkko nämner att bland annat religionen förenade Sverige och Finland men skilde Finland från Ryssland. Den långa gemensamma historien med Sverige syns i samhället fortfarande i dag.

– Vi kan vara otroligt stolta över att vi är en fri, självständig och västerländsk stat. De västerländska värden som ligger som grundsten för vår demokrati och för vårt medborgarsamhälle har bevarats genom åren, säger Vilkko.

Också tvåspråkighetstraditionen härstammar från Sveriges och Finlands gemensamma period. Enligt Vilkko kan Rysslands inverkan på Finland inte heller underskattas.

– Man kunde också skriva en bok med titeln ”Finland är ryskt”, säger Marjo Vilkko.

Mer information om boken Suomi on ruotsalainen finns bland annat här (på finska).

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter