Kvinnor är kvinnor och män är män i politiken

Politiker behandlas utgående från deras kön i pressen. Det framgår än en gång ur en färsk doktorsavhandling som visar att medierna är fast i könsstereotyper när de skildrar politik och politiker.

– Min forskning visar att problemet är den situation som journalisterna befinner sig i. Journalisterna själva är ofta medvetna och vill inte återge stereotypa skildringar av kön, men hamnar ändå där på grund av marknadskrafter och hur den politiska spelplanen ser ut, säger Liudmila Voronova i ett pressmeddelande från Södertörns högskola.

I oktober 2014 disputerade Voronova med avhandlingen Gendering in Political Journalism. Hennes forskning bygger på 40 intervjuer med politiska journalister i Sverige och Ryssland, verksamma inom så kallad kvalitetspress. Studien gjordes i två länder för att tydligare kunna se vilken betydelse den samhälleliga och kulturella kontexten har.

Att media skildrar män och kvinnor olika är inte nytt. Tidigare forskning visar att i 83 procent av de politiska nyheterna i världen är det en man som uttalar sig. När kvinnliga politiker väl skildras är fokus ofta på utseende och privatliv, istället för på politik.

– Det är ett demokratiskt problem att kvinnor och män skildras så olika i medierna. Jag hoppas att min forskning ska bidra till en förändring, säger Liudmila Voronova.

Avhandlingen finns i sin helhet här.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter