Slaviska folksånger inspirerade Runeberg

Centralsydslaviska folksånger var bland de viktigaste inspirationskällorna för den finlandssvenske skalden Johan Ludvig Runeberg i hela hans litterära verksamhet. Det visar en avhandling i slaviska språk från Göteborgs universitet.

– Den allra första dikten som jag läste av Runeberg kändes märkligt välbekant, den gick rakt in i mig, till skillnad från de svenska dikter vi läste på litteraturvetenskapskursen. När jag fick höra att författaren hade inspirerats av serbiska folksånger blev jag nyfiken och ville utforska det vidare, säger Sonja Bjelobaba i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Bjelobaba kom till Sverige som flykting från det forna Jugoslavien 1992. I september 2014 disputerade hon med avhandlingen Översättning i nationens tjänst. J. L. Runeberg och de centralsydslaviska folksångerna vid Göteborgs universitet.

Enligt pressmeddelandet har det centralsydslaviska inflytandet på Runebergs diktning inte analyserats tidigare. I sin avhandling har Sonja Bjelobaba hittat olika områden där inflytandet från folksångerna framträder, som i Runebergs översättningsstrategier, den konstnärliga praktiken, poetiken, kritiken, och även i hans ställning i det finländska litterära systemet.

– De centralsydslaviska folksångernas likhet med de finska ledde till att intresset för den muntliga diktningen stärktes. För den unge Runeberg var dessa centralsydslaviska sånger dessutom viktig inspiration för det egna skapandet i den nya nationen Finlands tjänst, säger Sonja Bjelobaba.

Bjelobabas avhandling finns i sin helhet att läsas här

Etiketter: runeberg avhandling

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln