Ny universitetskansler vill säkra nivån av den svenska utbildningen

Universitetskanslersämbetet har en viktig roll i det svenska högskolesystemet. Det tycker Harriet Wallberg som i juni tillträdde som Sveriges nya universitetskansler.

Enligt Harriet Wallberg måste högskolesektorn utvecklas och förändras för att möta framtiden och där har ämbetet en viktig roll. Det är framförallt tre områden hon särskilt vill lyfta fram. Det första är kvalitetsutvärderingssystemet.

– Sverige behöver ha ett system som bidrar till att upprätthålla kvaliteten i den högre utbildningen. Mot bakgrund av den internationella arenan med MOOC, rörliga studenter och global konkurrens så kan vi inte luta oss tillbaka. Mycket av arbetet för att säkra kvaliteten vilar självklart på lärosätena men UKÄ kan se till att utvecklingen går åt rätt håll, säger Wallberg i en nyhet på UKÄ:s webbsida.

Hon vill också fokusera på det internationella perspektivet. Enligt Wallberg går utvecklingen väldigt snabbt nu.

– Vi måste blicka framåt och ut mot världen. Det kommer att bli ännu viktigare att jobba mer internationellt, ta in erfarenheter och knyta kontakter. Där tror
jag att UKÄ kan vara en stor tillgång för lärosätena och hjälpa till att stärka
det internationella perspektivet.

Wallberg anser också att UKÄ måste samverka med lärosätena.

– UKÄ är en tillsynsmyndighet men jag utgår från att det går att ha både samverkan och dialog med sektorn samtidigt som vi utför vårt uppdrag, säger Harriet Wallberg.

Något som bekymrar Wallberg är rapporter om att studenternas förkunskaper minskar.

– Det går inte att komma ifrån att Sverige är en kunskapsnation, det är utifrån kunskap vi ska bygga vårt samhälle. Vi kan inte konkurrera genom att producera billiga varor. Den högre utbildningen är då väldigt viktig.

Satsa på hela utbildningskedjan

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Harriet Wallberg att Sverige omgående bör göra långsiktiga satsningar på den högre utbildningen.

– Det behövs för att hålla högsta kvalitet, kunna utveckla och förnya utbildningsutbudet efter arbetsmarknadens behov och erbjuda en internationell gångbar högre utbildning. Om vi inte klarar detta är risken stor att även våra universitet och högskolor drabbas av ett motsvarande Pisa-haveri, skriver Wallberg.

Hon har av regeringen fått i uppdrag att föreslå ett nytt kvalitetssäkringssystem för den högre utbildningen i Sverige. Systemet ska inte bara utvärdera lärosätenas utbildningsprogram utan också bidra med kunskap om utvecklingen av den högre utbildningen.

– För högre utbildning är det hög tid att se till helheten i ett längre perspektiv. Sverige måste ha råd att oavbrutet satsa på hela utbildningskedjan från grundskola till gymnasieskola, högskoleutbildning och forskning. Just nu ser alla bristerna i grundskolan. Men det hjälper inte att lappa och laga på en del i sänder utan hela systemet måste vara i ständigt toppskick, skriver Wallberg.

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: ukä utbildning

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln