ÅA föreslår samarbete med HU

För att råda bot på bristen på behöriga lärare i huvudstadsregionen föreslår Åbo Akademi nu samarbete med Helsingfors universitet. Planen är att en ny utbildning ska starta hösten 2016.

– Jag är övertygad om att lärarbristen i Helsingforsregionen går att lösa genom samarbete och konkreta handlingar, säger styrelseordförande Marianne Stenius i Åbo Akademis pressmeddelande.

På sitt möte den 13 augusti bestämde Åbo Akademis styrelse att ÅA tar initiativ till att planera en hel (300 sp) klasslärarutbildning i Helsingfors i samarbete med Helsingfors universitet så att utbildningen kan starta år 2016.

Enligt förslag ska nu en plan utarbetas av en gemensam arbetsgrupp med representanter från både Åbo Akademi och Helsingfors universitet. Planen ska vara klar före utgången av november 2014.

– Framför allt är det viktigt att det görs något åt lärarsituationen i södra Finland och till det behövs en utbildning i Helsingfors eller Helsingforsregionen. Helsingfors universitet som ett universitet som gärna bär sitt samhällsansvar har meddelat att vi vill vara med och utveckla den här saken, säger kansler Thomas Wilhelmsson till Svenska Yle.

Bristen på behöriga lärare har varit ett stort problem i de svenskspråkiga skolorna i huvudstadsregionen. ÅA och HU har också tvistat om hur problemet ska lösas.

De åtgärder som nu vidtas kommer ändå inte att synas i de svenskspråkiga skolorna förrän på 2020-talet. Det säger Niclas Grönholm som är linjedirektör för linjen för svensk dagvård och utbildning.

– Det tar ungefär fem år innan de första nya lärarna utexamineras, så vi pratar 2020-tal innan vi har en extra tillgång på behöriga lärare. På det sättet är det ingen bra situation, även om utbildningen startar 2016, utan vi borde få flera lärare nu, i synnerhet för Nyland, konstaterar Grönholm i Svenska Yles nyhet.

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln