”Universiteten behöver doktorander”

Addeto startar en ny serie där unga forskare presenteras. Hur ser de på den akademiska världen? Hur mår forskningen? Först ute är Linda Mellner från Finland.

– Jag hade egentligen inte planer på en forskarutbildning. När jag blev klar med magisterstudierna tipsade min professor mig om en doktorandtjänst som råkade lediganslås just då. Jobbet inom ett projekt om nordisk politik lät som en intressant möjlighet, berättar Linda Mellner.

Sedan hösten 2012 är 28-åriga Mellner med i ett fyraårigt projekt på Tammerfors universitet.

– Det kändes skönt att genast få ett jobb inom min bransch efter min magisterexamen. Det finns inte jättemycket jobb just nu och doktorandposten innebar ett kontrakt på fyra år.

Projektet undersöker nordisk demokrati och Mellner har valt att forska om länken mellan riksdagsledamöter och väljare i Sverige och Finland – i vilken mån är riksdagsledamöter tillgängliga?

Fastän forskningen ibland stressar Mellner är det tydligt att hon brinner för ämnet.

– Demokratin slutar inte i valbåset. Jag är intresserad av vem riksdagsledamöterna vill representera. Är det partiet? Eller är det till exempel valkretsen eller en viss grupp i samhället? Min grundfråga baserar sig på vem politikerna representerar och hur de gör det, förklarar Mellner.

Ingen finansieringsstress

Enligt Linda Mellner är det intressant att jämföra Sverige och Finland på grund av skillnader i valsystemen – i Finland röstar man alltid på en kandidat, medan Sverige har partival med ett inslag av personval.

– Det finns stora skillnader i personifieringen av politiken. I Finland måste en enskild kandidat bli känd för väljarna för att bli vald personligen, medan politiker i Sverige först och främst måste få en god listplacering av partiet.

Än så länge har Mellner mest jobbat med att samla in material. Hon är glad över att ha en anställning och inte behöva lägga ner tid på att söka stipendier.

– Långsiktig finansiering ger arbetsro.

Hon vet att hon har det bättre än många andra doktorander i Finland.

– Jag skulle inte ha vågat ge mig in på något osäkert. Det här är inte en passion man utför gratis, utan jag ser det som ett jobb. Universiteten behöver doktorander och det är inte meningen att man ska arbeta med allt för korta kontrakt eller inget kontrakt alls.

Ställer höga krav på sig själv

Under studieresor till Sverige har Mellner märkt av en viss skillnad i den svenska och finländska doktorandkulturen.

– Arbetet är lite för självständigt i Finland. Särskilt under det första året skulle det underlätta med mera struktur och stöd.

Mellner gillar ändå den akademiska friheten som doktorandstudierna medför. Dessutom är det viktigt för henne att få jobba med intressanta frågor.

– Jag uppskattar att få fördjupa mig i vissa frågor under en längre tid. Jag hoppas att jag på det viset kan bidra med mera kunskap om samhället.

Hon säger att det inte går att bortse från det faktum att det är ett ensamt jobb – fastän man är anställd.

– Ibland ställer jag för höga krav på mig själv. Det känns som om jag aldrig blir helt färdig och det kan vara svårt att släppa jobbet på kvällarna. Man måste lära sig att skilja på arbetstid och fritid.

Enligt henne passar inte heller akademisk forskning för alla.

– Man ska orka hålla på med samma grej länge. Forskning är inte för den som vill se snabba resultat. Men om man vill fördjupa
sig i något ämne och tyckte om att skriva sin magisteravhandling,
då är det rätt val.

Forskning kan inte alltid mätas i pengar

Den senaste tiden har universitetens sparbehov väckt mycket diskussion. Enligt Linda Mellner får det ekonomiska inte ta över i universitetsvärlden.

– Universitetets viktigaste uppgift är att utbilda och bidra med kunskap och analys. Akademisk forskning kan inte alltid mätas i pengar. Det är viktigt att låta den akademiska diskussionen flöda. Att tala i termer av effektivitet och konkurrens kan försämra kvaliteten, säger Mellner.

Själv drömmer hon inte om en karriär i den akademiska världen. Inte åtminstone just nu.

– Jag tror jag söker mig utanför det akademiska, men jag vill gärna jobba med samma frågor som nu. Men jag tror inte jag vill delta i konkurrensen om de akademiska jobben.

För Mellner är demokrati och samhällsfrågor byggstenar för den kommande karriären.

– Jag vill gärna jobba inom riksdagen i Finland eller Sverige eller till exempel med frågor inom nordiskt samarbete, säger Mellner.

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln