Nordiska statsministrar samarbetar gärna

Det nordiska samarbetet är en självklar plattform för arbetet med att möta de utmaningar som Norden, Europa och resten av världen står inför. Statsministrarna träffades på Island i maj.

I toppmötet som ordnades i maj gav de nordiska statministrarna högsta prioritet till Nordiska ministerrådets arbete inom områden som bioekonomi och hälsa samt till att stärka regionens position och konkurrenskraft.

– Statsministrarnas uttryckliga tillit till vårt arbete med att stärka och vitalisera det nordiska samarbetets förmåga att spela en ännu större politisk roll både i Norden, Europa och resten av världen, är självklart glädjande och ger oss ytterligare kraft att bidra till ett starkare Norden, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i ministerrådets nyhet.

I de nordiska statsministrarnas deklaration, publicerad på ministerrådets webbsida, bekräftar statsministrarna åter det starka samarbete som finns länderna emellan.

– Det nordiska samarbetet har en lång tradition och har gett viktiga resultat på många områden, både inom Nordiska ministerrådets formella ramar och inom vårt informella samarbete, skriver ministrarna.

Läs hela deklarationen på Nordiska ministerrådets webbsida.

Text: Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln