Nationalistisk retorik ökar främlingsfientligheten

Nationalistisk retorik i traditionella partier ökar på främlingsfientligheten mer än retoriken i de högerextrema partierna. Det visar en ny avhandling i vilken Andrea Bohman undersökt betydelsen av politiska och religiösa förhållanden för främlingsfientligheten i Europa.

– Människor i länder med högerextrema partier i parlamentet är inte mer negativa till invandring än andra. Inte heller tycks partiernas närvaro påverka utvecklingen i sådana attityder över tid, säger Andrea Bohman i ett pressmeddelande från Umeå universitet.

I sin avhandling Främlingsfientlighetens kontext: Betydelsen av retorik, religion och politisk representation från Umeå universitet visar Bohman att
det är framförallt traditionella partiers retorik som påverkar graden av främlingsfientlighet. Resultaten visar att det politiska klimatet och retoriken
visst påverkar främlingsfientliga attityder, men att det inte primärt är högerextrema partiers retorik som har betydelse, utan traditionella partiers.

– Ju oftare folkvalda politiker uttrycker sig nationalistiskt, desto negativare blir attityderna till invandrare bland befolkningen. Om högerextrema partier börjar betraktas som legitima, kan det få konsekvenser för hur snabbt främlingsfientligheten breder ut sig, säger Andrea Bohman.

Studien baserar sig på europeiska enkätdata, insamlade under perioden 2002–2012.

Text: Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln