Universitetet lockar inte längre doktorer

Universitetsreformen har minskat på forskarnas intresse att stanna vid universitetet. I en intervju för tidningen Acatiimi berättar fyra personer varför universitetet inte längre lockar.

– Det är ett för hårt krav att binda sig till en osäker karriär där inget är säkert och som inte kvalificerar för jobb utanför universitetet, förklarar Mikko Heimola sitt beslut att lämna universitet genast efter avslutad doktorsavhandling.

Han är en av fyra intervjuade i tidskriften Acatiimi som ges ut av Professorsförbundet, Forskarförbundet och Universitetslektorernas förbund i Finland. I artikeln är alla av samma åsikt – universitet möjliggör inte en bra karriär eller garanterar inte ens en karriär.

Av de intervjuade kritiserar de flesta universitetens krav om internationalisering genom att flytta utomlands.

– I min forskning samarbetade jag konstant med forskare från utländska universitet och har diskuterat med alla viktiga spelforskare. Kravet om internationalisering verkar härstamma från tiden före internet, säger Markus Montola som doktorerat i spelforskning från Tammerfors universitet.

I en intervju för Addeto kritiserade Forskarförbundets ordförande Tapani Kaakkuriniemi den finländska universitetsreformen i skarpa ordalag.

– Universitetet har privatiserats och leds som en fabrik fastän ett sådant sätt att leda inte lämpar sig för universitetets verksamhet, sa Kaakkuriniemi till Addeto.

Text: Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln