Nordiska publikationer nu tillgängliga

Nordiska ministerrådet lanserar en ny öppen plattform för forskningsresultat och rapporter som tas fram inom det officiella samarbetet i Norden. Hittills finns 3000 publikationer tillgängliga.

Alla framtida publikationer som ges ut och finansieras av Nordiska ministerrådets sekretariat och institutioner ska vara open access – det vill säga tillgängliga för gratis nedladdning. Plattformen innehåller i dagsläget cirka 3000 publikationer, skriver Nordiska ministerrådet på sin webbplats.

– Nordiska ministerrådet är genom sina projekt och institutioner starkt engagerade i kunskapsutveckling på bred front. Genom open access tillgängliggör vi bredden av den kunskap vi tar fram och bidrar på detta sätt till ett starkare fundament för fortsatt innovation, både inom och utanför det nordiska samarbetet, säger, Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare i nyheten på ministerrådets webbsida.

Plattformen innehåller publikationer som ges ut av Nordiska ministerrådet, NordForsk, Nordisk Innovation, Nordisk Energiforskning, Nordiska högskolan för hälsovetenskap, Nordicom, Nordregio och Nordens välfärdscenter.

Publikationer kan sökas på svenska, norska och engelska. Plattformen drivs av Uppsala universitetsbibliotek.

Nordiska ministerrådets nyhet
Nordiska ministerrådets öppna arkiv
Mer info om open access

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln