Sverige och Finland fördjupar försvarssamarbete

Ett Nato-medlemskap är inte aktuellt för varken Sverige eller Finland. I stället vill länderna inleda tätare samarbete kring försvaret.

Vid säkerhets- och försvarspolitiska seminariet i Sälen i Sverige söndagen den 12 januari gjorde både Finlands president Sauli Niinistö och Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt klart att ett Nato-medlemskap inte är aktuellt för någotdera landet.

– Ett Nato-medlemskap är inte aktuellt. Det finns inget brett stöd i Sveriges riksdag för detta. Men genom vårt partnerskap kan vi bidra till internationell fred och säkerhet också i samarbete med Nato-länder, sa Reinfeldt under sitt anförande.

Finlands president Niinistö var inne på samma linje.

– Ett aktivt Nato-partnerskap är viktigt både för Finland och Sverige. Vi har också anledning att intensifiera samarbetet när det gäller utvecklandet av Nato-partnerskapet. För Finland är detta en del av den samarbetsbaserade säkerheten. Vi planerar inte att ansöka om Nato-medlemskap, även om medlemskap förblir en möjlighet när det gäller våra lösningar, sa Niinistö i sitt tal.

Enligt presidenten har det nordiska samarbetet raskt byggts upp inom ramen för Nordefco, men Finlands och Sveriges likadana grundlösningar gällande EU och Nato skapar efterfrågan på ett intensivare bilateralt försvarssamarbete, skriver presidentens kansli i ett pressmeddelande. Kostnadstrycket är en annan orsak att intensifiera samarbetet.

– Vi måste fördomsfritt fråga oss, vad är meningsfullare att göra tillsammans än på egen hand? Resultaten har hittills varit positiva, oberoende om det gäller sjö- och luftstridskrafternas utbildnings- och träningssamarbete eller lägesbildsverksamheten, ansåg president Niinistö.

Det tre dagar långa Rikskonferens-seminariet ordnas årligen i Sälens fjällby. Seminariet samlar cirka 300 deltagare, som företräder bland annat politiska beslutsfattare, myndigheter, näringslivet och medborgarorganisationer, att diskutera säkerhets- och försvarspolitik samt tryggheten i samhället. Det är organisationen Folk och Försvar som arrangerar seminariet.

Ministersamarbete

Ländernas försvarsministrar vill också fördjupa försvarssamarbetet länderna emellan. I en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet och Hufvudstadsbladet skriver försvarsministrarna Carl Haglund och Karin Enström att länderna har åstadkommit mycket, men att det finns mycket mer som kunde göras.

– Vi vill fördjupa samarbetet inom utvecklingen av våra försvarsmakter, förenkla utbytet mellan våra försvarsmakter, och i vissa fall samordna användandet av våra militära resurser. Exempelvis finns fördjupade samarbetsmöjligheter på det marina området där vi genom bland annat gemensamma övningar kan dra stor nytta av varandra, skriver försvarsministrarna.

Enligt dem är internationellt samarbete i dag både naturligt och nödvändigt.

– Våra två länder har en lång gemensam historia. Vi delar geografi och de utmaningar som finns i vårt närområde. Vi delar värdegrund och har gjort liknande säkerhetspolitiska vägval. Vi har goda erfarenheter av bilateralt och multilateralt samarbete och bidrar båda aktivt till FN, EU och Nato. Ett fördjupat samarbete på försvarsområdet är ett naturligt steg som gynnar båda länder, skriver ministrarna.

Pressmeddelande från presidentens kansli
President Sauli Niinistös tal
Försvarsministrarnas debattinlägg
Rikskonferensen 2014

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln