Läsningen kräver stöd i skolan

Försämrad läsförmåga bland unga är ständigt på tapeten. Enligt nya doktorsavhandlingar behöver barn och unga stöd för att förbättra sitt läsande. Till exempel via diskussion lär sig barnen mer.

– Det räcker inte att påtala att barn och unga måste läsa mer på fritiden och sluta spela dataspel eller surfa på internet. För att barn ska nå läsförståelse och upptäcka det fantastiska med att läsa måste de få prata om vad de läser och i den meningen är skolan en alltför tyst lärmiljö, säger Catarina Schmidt i ett pressmeddelande från Örebro universitet.

Under de senaste 15 åren har svenska barns och ungdomars läsförmåga blivit allt sämre.

I doktorsavhandlingen i pedagogik Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter har Schmidt forskat i hur barn och unga skriver och läser.

– Min undersökning visar att barn läser och skriver om de får goda tillfällen till det. Barn är kreativa och har många tankar om texter de möter liksom om de texter de vill skriva, säger Catarina Schmidt i pressmeddelandet.

Det är viktigt att barnen får diskutera alla texter de läser, också texter på sociala medier och i datorspel, påpekar Schmidt.

Unga behöver lässtöd

Ungdomar borde få undervisning i läsning. Det anser Katarina Rejman från Åbo Akademi. I sin doktorsavhandling i pedagogik Litteratur och livskunskap - modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årskurs 7-9 har Rejman forskat i litteraturens potential i modersmålsundervisningen.

– Det finns brister i lässtrategierna. Det är inte ett typiskt finländskt fenomen. Vi ser samma sak i hela Norden. Det undervisas inte längre i läsning i högstadiet, säger Rejman till Svenska Yle.

Litteraturen ges mycket utrymme i modersmålsundervisningen och lärare får rätt fritt välja mellan olika böcker. Rejman säger till Svenska Yle att det ändå är samma böcker som upprepas hos de flesta lärarna. I intervjuerna nämnde alla lärare att de använder texter ur Jan Guillous Ondskan.

– Det är intressant, samma sak gäller också för lärarna i Sverige. Där finns något i boken som fascinerar unga människor och som också tilltalar pojkar. Och boken är inte så tjock. Tjocka böcker skrämmer unga människor, säger lärarna. Nu kommer också boken om Zlatan väldigt starkt in, säger Rejman till Svenska Yle.

I oktober 2013 ordnades en samnordisk konferens om litteratur och läsfrämjande. 

Örebro universitets pressmeddelande
Att bli en sån som läser: barns menings- och identitetsskapande genom texter
Svenska Yles nyhet
Litteratur och livskunskap - modersmålslärarens berättelse om undervisningen i årskurs 7-9

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln