Läxornas kvalitet viktig

Läxor och elevers motivation är en viktig del av skolgången. En ny forskningsöversikt visar bland annat att den svenska skolan inte tar vara på elevers lust att lära.

– Lärandet har blivit ett individuellt projekt. Skolan ska vara till för alla elever, men i dag verkar den varken vara till för de svagaste eller de starkaste eleverna, säger Joanna Giota, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet.

På uppdrag av Vetenskapsrådet och Skolverket har hon undersökt vilken effekt individualiseringen har haft på undervisningen i grundskolan och på gymnasiet, skriver Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Individualiseringen ses om en viktig del av skolan, samtidigt som en tidigare kunskapsöversikt från Skolverket från 2009 visar att individualiseringen i skolorna kan vara en av orsakerna till de svenska elevernas ökande skillnader i skolprestationer under senare år.

– Alla elever klarar inte av att planera sitt eget lärande. Om de inte får stöd är risken stor att de tappar lusten att lära, säger Joanna Giota i pressmeddelandet.

Joanna Giota konstaterar att det inte finns några omotiverade elever. Däremot kan de vara omotiverade för det skolan anser att de ska vara motiverade för. Olusten drabbar både de elever som behöver mer hjälp och stöd eller elever som behöver mer stimulans, skriver Göteborgs universitet i pressmeddelandet.

Läxorna viktiga

En avhandling från Stockholms universitet visar att skolan bör lägga mer vikt vid läxorna.

– Läxor är en del av undervisningen och därför är det lika angeläget att diskutera läxors kvalitet som undervisningens kvalitet. Det centrala är inte frågan om läxor eller inte läxor utan om hur läxors kvalitet kan förbättras. Av läxforskningen kan man dra slutsatsen att lärares introduktion och uppföljning av läxorna har stor betydelse för om läxorna ska vara meningsfulla eller inte, säger Max Strandberg från Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet i Stockholms universitets pressmeddelande.

Enligt pressmeddelandet kan responsen ha stor betydelse för om läxor ska leda till att eleverna utvecklar sina kunskaper.

En nordisk jämförelse har också påvisat att läxorna ger större nytta i Finland än i Sverige. En orsak är att finska lärare går igenom läxorna mycket noggrannare än sina svenska kollegor. Svenska lärare låter ibland att gå igenom läxorna helt och hållet.

Göteborgs universitets pressmeddelande
Individualiserad undervisning i skolorna – en forskningsöversikt

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: utbildning skolfrågor

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln