Lagerlöfs brevsamling blev databas

Selma Lagerlöf, en av Sveriges mest kända författare, var väldigt älskad redan under sin tid. Än i dag är över 40 000 brev skickade till Lagerlöf bevarade. De granskade breven kan utgöra grunden för en svensk läshistorisk databas.

Det är Maria Karlsson och Jenny Bergenmar som har gått igenom de över
40 000 breven som skickades till Selma Lagerlöf under åren 1891–1940. I projektet ”Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891–1940” redovisar Karlsson och Bergenmar för breven.

År 2007 då projektet inleddes fick de börja med att gå igenom alla brev. Sedan kategoriserades och indexerades breven. Projektets material består av drygt
21 640 brevsidor eller 9000–10 000 brev från allmänheten. Breven är nu organiserade i en databas där ett drygt 30-tal nyckelord gör samlingen sökbar, skriver Riksbankens jubileumsfond i ett pressmeddelande.

Nu ligger förhoppningarna på att databasen kan stå som en grund för svensk läshistorisk databas. I databasen kan man utöver nyckelorden även söka på annan metadata, såsom avsändares namn, avsändarort och det årtal breven
är daterade.

Databasen är gjord i programvaran Adobe Lightroom som kan hantera stora mängder digitala bilder. Metadatan kan exporteras till xml och på det viset användas oberoende av mjukvara.

Politisk diskussion och förhoppningar om hjälp

Breven till Selma Lagerlöf skrevs av en väldigt heterogen grupp och behandlade flera olika ämnen. Många skrev om sina upplevelser av Lagerlöfs texter men många hoppades också på att hon kunde bidra för att göra deras tillvaro bättre.

– När pressen skrivit att Lagerlöf skänkt pengar ökar direkt breven där avsändaren vill ha något. Ofta skriver man då om hur berörd man blivit av berättelserna och att de ofta melodramatiska episoderna påminner om avsändarnas egna liv, säger Karlsson och Bergenmar i pressmeddelandet.

Breven bestod också av mycket annat. Det fanns bland annat diskussioner av det politiska läget i samtiden, religion, pedagogik, kvinnofrågan eller teman ur verken. Enligt Karlsson och Bergenmar verkar Lagerlöf ha läst de flesta av breven. Det märks bland annat på brevväxlingar och av att flera brev har kommentarer som ”Skänk 20 kronor!” eller ”Denne man är galen”.

I pressmeddelandet betonar man att brevsamlingen utgör en unik källa till det tidiga 1900-talets historia. Människor ur alla samhällsklasser berättade om sina livsöden och vad Lagerlöfs verk betydde för dem.

I breven kan man också se hur vanligt folk beskriver läsningen och dess roll. Mellan raderna flimrar dessutom samtidens stora förändringar förbi: demokratiseringen, urbaniseringen, de politiska förändringarna, rösträtten och välfärdens framväxt.

Mer information om projektet

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln