Nordisk konferens om litteratur och läsfrämjande

Både i Sverige och Finland oroar man sig för de försämrade läskunskaperna bland ungdomar. I Lund ordnades i oktober en nordisk konferens om litteratur och läsfrämjande bland unga där problematiken diskuterades.

– Många unga riskerar att lämna skolan utan grundläggande läsfärdighet. Litteratur och läsning har en djupgående betydelse både för individen och för samhällets utveckling. Samhället flödar över av information men lider brist på fördjupning, sa Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson i ett pressmeddelande inför konferensen.

Det var svenska Kulturrådet som arrangerade det nordiska expertmötet om litteratur och läsfrämjande för barn och unga den 24–25 oktober i Lund. Konferensdeltagarna kom från alla nordiska länder för att diskutera läget. I många länder oroar man sig nu för det svalnande intresset för att läsa.

Oroande utveckling

Också Sverige och Finland visar sämre siffror – både gällande läsintresse och läskunnighet. I Finland har unga traditionellt varit aktiva läsare, men trenden håller på att vända.

– Vi har en oroande utveckling i Finland. Det finns ett samband som är tydligare här än i de övriga nordiska länderna. Skolan konkurrerar med digitala medier allt mer, särskilt om pojkarnas intresse. Vi måste ändra de pedagogiska metoderna för att motivera till läsning, inte bara på traditionellt sätt utan integrera den moderna tekniken, det har vi inte tagit på allvar i Finland, säger Jouni Välijärvi, professor i pedagogik vid Jyväskylä universitet, för Kulturrådets webbpublikation Bolla.

I Sverige klarar nästan var femte ung kille inte av att föra abstrakta resonemang efter att ha läst en längre text. Också i Finland släpar killarnas läsförmåga efter tjejernas.

– Själva läskunnigheten är bra i Sverige, men förmågan att förstå texten är sämre. De här ungdomarna kan inte ta till sig längre textsjok, plocka ut det viktigaste och föra abstrakta resonemang kring texten, säger Ann Steiner, lärare i litteraturvetenskap, i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Kulturrådets pressmeddelande 
Lunds universitets pressmeddelande
Bollas intervju med Jouni Välijärvi 
Läsveckans fakta om läsning i Finland

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: läsförmåga

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln