Sverige delar ut mer presstöd än Finland

I Sverige, Norge och Danmark stöder staten dagstidningar avsevärt mycket mer än i Finland. Det här framgår ur en jämförelse som den finska tidningen Suomen Lehdistö har gjort.

Suomen Lehdistö har jämfört presstödet i Finland, Sverige, Norge och Danmark och konstaterar att det finska presstödet är ungefär en procent av summan som delas ut i de andra länderna.

I grannländerna får dagstidningarna omkring 50 miljoner euro, men det finska presstödet är bara en procent av det här och det stödet används endast för nyhetsproducering på minoritetsspråk, skriver Suomen Lehdistö.

I Sverige stöder staten främst mindre tidningar. För att bevara tidningsmångfalden delas stödet ut till tidningar som har mindre än 30 procents täckning på sitt område. Utöver det här får majoriteten av tidningarna distributionsstöd. Villkoret för distributionsstödet är att morgonutdelningen samordnas med de övriga tidningarna. I praktiken får nästan alla svenska dagstidningar statligt stöd.

Skillnader i moms

En annan stor skillnad mellan Finland och Sverige är storleken på momsen. I Finland är momsen på en tryckt beställning 10 procent, medan momsen i Sverige är 6 procent. Skillnaden för lösnummer är ännu större – i Sverige gäller samma moms som för en beställning, medan momsen för lösnummer i Finland är till och med 24 procent. Däremot är momsen för en digital beställning en procentenhet lägre än i Sverige – 24 procent jämfört med 25 procent.

– Politikerna känner till pressens situation. En aktuell fråga är att snarare sänka momsen för de digitala utgåvorna, berättar Per Hultengård, vd för Tidningsutgivarna i Sverige, för Suomen Lehdistö.

Då det gäller momsen är det Europeiska unionen som begränsar medlemsländernas beslut, skriver Suomen Lehdistö. EU tolkar att avgiftsbelagt webbinnehåll är en tjänst och inte en produkt och den lägre momsen är endast tillåten för produkter. De europeiska tidningsutgivarnas gemensamma målsättning är att ändra på regleringen så att den möjliggör en lägre moms för de digitala produkterna.

För de tryckta beställningarna godkänner EU två lägre momsnivåer för sina medlemsländer. Den lägre momsen måste vara minst fem procent, så det är alltså möjligt för Finland att sänka momsen till samma nivå som i Sverige – om de finska politikerna bestämmer om det.

Nedskärningar i svenskt presstöd

Betydande sänkningar för de svenska presstöden är ändå på kommande i början av år 2017. Då slutar antagligen utdelningsstödet, likaså extrastödet för storstadstidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.

Hultengård tror att distributionssamarbetet med posten ändå kompenserar för bortfallet. Det kvarstående stödets villkor ändras så att till exempel Svenska Dagbladet inte tar någon större stöt. Däremot kan det gå sämre för Skånska Dagbladet, skriver Suomen Lehdistö.

– Det finns en stor risk för att tidningen måste läggas ner, tror Hultengård.

Suomen Lehdistös nyhet
Presstödsnämnden i Sverige

Etiketter: pressen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln