Det finska övningsskolssystemet testas i Sverige

Övningsskolsystemet har redan länge varit i bruk i Finland. I Sverige har man sett på den finska modellen och konstaterat att övningsskolorna kunde förbättra lärarutbildningen i Sverige.

Sveriges regering har bestämt att pröva på Finlands modell där lärarstuderandena skulle göra sin praktik i övningsskolor. I Finland har övningsskolor varit i bruk redan länge och enligt SVT:s nyheter finns det i dag tolv övningsskolor i Finland.

Den svenska regeringen presenterade i juli 2013 tankar om en femårig försöksverksamhet med övningsskolor. Enligt den svenska regeringen ska blivande lärare kunna få sin verksamhetsförlagda utbildning på övningsskolor för att bland annat få tillgång till högkvalificerad handledning.

Stockholms universitets lärarutbildning hör till de första i Sverige som har testat en övningsskola. Pilotprojektet startade redan år 2010 och nu gläder man sig på universitetet att försöket med övningsskolor ska spridas, skriver universitetet i ett pressmeddelande.

– Det är mycket positivt att regeringen vidgar försöksverksamheten med övningsskolor till att kunna omfatta fler lärosäten med lärarutbildning. En första genomlysning av vår försöksverksamhet visar att försöken med övningsskolor knyter universitetet närmare skolan vilket verkar kvalitetshöjande på den verksamhetsförlagda utbildningen, säger Hans Adolfsson, prorektor samt ordförande i samordningsgruppen för lärarutbildningarna.

Seminarium om lärarutbildningen

På ett seminarium som ordandes i oktober i Umeå  föreläste pedagogie doktor Mia Porko-Hudd och Gun Jakobsson, ledande rektor vid Vasa övningsskola, om lärarutbildningen och övningsskolsystemet i Finland för den sakkunniga och intresserade svenska publiken, skriver Finlands ambassad i Stockholm.

Vicerektor vid Umeå universitet Jan Mannberg funderade tillsammans både med andra presentatörer och med publiken över vad det skulle innebära att införa den finska modellen i Sverige.

Lärarhögskolan vid Umeå universitet i samarbete med Finlands ambassad och Finlandsinstitutet var arrangörer för seminariet som var sjätte delen i en seminarieserie om den finländska skolan och utbildning. Nästa seminarium arrangeras den 6 november i Västerås och handlar om skillnader och likheter i lärarutbildningen i Finland och Sverige.

Finlands ambassad i Stockholm – nyhet samt mer information om seminariet i Umeå
SVT:s nyhet
Svenska regeringens promemoria
Stockholms universitets pressmeddelande 

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: utbildning skolfrågor

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln