Problempojkar behöver uppmärksamhet

Förhållandet mellan lärare och elev är viktigt – speciellt då det handlar om så kallade problempojkar. En ny doktorsavhandling reder ut hurdant stöd pojkar behöver i skolan.

Pojkarnas problem i klassrummet kan ofta lösas genom att förbättra relationerna mellan eleverna och de vuxna i skolan. Relationen är avgörande för hur pojkarna förhåller sig till den hjälp som de vuxna erbjuder, till exempel genom elevvården och elevvårdsexperterna, skriver Helsingfors universitets nyheter.

Tankarna baserar sig på Harry Lunabbas doktorsavhandling När vuxna möter pojkar i skolan: insyn, inflytande och sociala relationer som utkom i september. Lunabba har observerat pojkar i högstadieåldern och situationer i klassrummen i en finsk- och en svenskspråkig skola i Helsingfors under läsåret 2008–2009.

– För det första vill jag säga att majoriteten av pojkarna går igenom skolan utan större bekymmer. Men bland dem som har problem kom jag på tre underkategorier. Det finns pojkar som underpresterar hela sin skoltid utan att någon fäster uppmärksamhet vid det. Så finns de bråkiga, utåtagerande pojkarna som väcker negativa känslor och för det tredje har vi de "vanliga" pojkarna, en mellankategori som är ganska osynlig och som man inte vet så mycket om, säger Lunabba till Hufvudstadsbladet.

En bra relation mellan den vuxna och eleven ger den vuxna förutsättningar att nå ut till eleven i ett tidigt skede. I avhandlingen beskriver pojkarna hur relationen till den vuxna påverkar vem man vänder sig till. En trygg och bra vuxen kan man anförtro sig till eftersom ”de förstår någonting”. Det är bara en pålitlig vuxens vägledning som verkligen når pojkarna.

– Överlag finns det ingen pojkkris i skolorna, utan majoriteten av pojkarna klarar sig bra i skolan. Jag är mer oroad över den ökande polariseringen, många pojkar sackar efter, säger Lunabba till Helsingfors universitets nyheter.

Helsingfors universitets nyhet 
Hufvudstadsbladets nyhet
Harry Lunabbas doktorsavhandling 

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: avhandling skolfrågor

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln