Markandisering av äldreomsorgen i Norden

Det nordiska forskarnätverket Normacare forskar i hur äldreomsorgen marknadiseras i de nordiska länderna. Det finns både likheter och skillnader mellan Sverige och Finland.

– Marknadiseringen är en väldigt stor grej historiskt för kommunernas produktion av välfärdstjänster. Nu följer vi med vad som sker på den offentliga sektorn då kommunernas eget kunnande kan försvinna. Det behövs också mer forskning inom området, säger Anneli Anttonen, professor i socialpolitik på Tammerfors universitet, till universitets webbnyheter.

Forskarnätverket Normacare (Nordic Research Network on Marketisation in Eldercare) forskar i ändringar inom den offentliga sektorn ur äldreomsorgens perspektiv. Traditionellt har kommunerna ansvarat för både finansiering och verkställandet av tjänster men nu har marknadiseringen lett till stora förändringar. Kommunerna har fortfarande ansvar för att ordna välfärdstjänster till medborgarna men allt fler företag och föreningar sköter om produktionen av tjänsterna.

– I stället för ett kommunmonopol har det börjat uppstå privatmonopol också i Norden, framför allt i Sverige. I Finland har marknadiseringen lett till att föreningsverksamheten har förtvinats då den tidigare var en betydande tjänstleverantör. Det här är väldigt oroande, säger Anttonen.

Både i Sverige och Finland köper kommunerna mycket tjänster från företag – mer än de övriga nordiska länderna.

– I Sverige och Finland sker det mycket konkurrensutsättning och lagen om offentliga handlingar lusläses. I Sverige får kunden i flera fall en lista av tjänster att välja mellan, medan i Finland väljer kommunen vilka tjänster som erbjuds. Marknadiseringen verkställs alltså på olika sätt, säger Anneli Anttonen.

Enligt Anttonen är det viktigt att jämföra de nordiska länderna sinsemellan för att se hur tjänsterna ordnas och hur de kunde ordnas. Professor Marta Szebehely från Stockholms universitet håller med.

– Det finns all anledning att försöka lära av erfarenheterna i andra nordiska länder, liksom från länder med längre erfarenhet av äldreomsorg i vinstsyftande regi, säger Szebehely i Stockholms universitets pressmeddelande.
 
Normacare
Tammerfors universitets nyhet
Stockholms universitets pressmeddelande

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln