Ledarskap är viktigt för innovation

Både Sverige och Finland klarar sig bra i en internationell innovationsjämförelse, men länderna kunde utnyttja sin innovationspotential bättre. En ny svensk undersökning visar att innovation kräver ledarskap.

I Global Innovation Index-rapporten placerar sig Sverige på andra och Finland på sjätte plats. Trots det använder bägge länder sina innovationsresurser dåligt. Sverige placerar sig på plats 55 och Finland på plats 67 i jämförelsen av hur väl landet utnyttjar sina innovationsresurser. Det här innebär att innovationsresurserna kunde utnyttjas mycket bättre.

– Kan vi förbättra vår innovativa output – till exempel via patent, kunskapsspridning och nya företag så kan vi nå vår innovativa potential. Kraft bör riktas mot att finna var hindren för innovation ligger och undanröja eller reducera dessa, beskriver forskare Per Thulin från KTH situationen i Sverige.

En ny svensk forskning visar att också ledare är centrala för organisationers innovationsförmåga. De kan antingen stimulera medarbetarnas vilja och driv att skapa innovativa produkter eller sabotera drivet.

– Individer som tar stort eget initiativ driver sina egna idéer och försöker lösa problem innan de blir för stora. Dessa individer producerar även fler patent och nya produkter, säger forskare Leif Denti från Göteborgs universitet i universitetets pressmeddelande.

I sin avhandling Leadership and Innovation in R&D Teams konstaterar han ändå att det inte bara är relationen mellan chefen och arbetstagaren som spelar roll. Hur organisationen förhåller sig till innovation är också en viktig del av innovationsskapandet.

– I avhandlingen visar jag att sambandet mellan ledarskap och personligt initiativtagande är starkare när graden av organisatoriskt stöd är starkt, säger Denti.

Ledare kan också ha en negativ inverkan på företagets innovationskultur.

– Ledare som negligerar sitt ledaransvar, begränsar sina medarbetares frihet, och är ointresserade av nya idéer underminerar medarbetarnas motivation och skapar frustration. Resultatet blir sämre lösningar, färre idéer och minskad samarbetseffektivitet, säger Leif Denti.

The Global Innovation Index 
Ledarskap viktigt för innovationsskapande
Sverige nyttjar inte innovativa tillgångar effektivt 

Sammanfattning: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: innovation

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln