Sverige och Finland forskar tillsammans om högskolelärarnas digitala kompetens

En ny forskning vill kartlägga hurdan pedagogisk digital kompetens som i dag är nödvändig för att säkerställa högklassig undervisning på webben, i högskolor och i näringslivet.

Ett nytt samarbetsprojekt mellan högskolorna i Vasa och Umeå undersöker högskolelärarnas pedagogiska digitala kompetens (PDK). PDK är sällan en synlig del av utbildningen och undervisningen trots att nästan all utbildning idag bedrivs med olika former av IKT-stöd.

Med pedagogisk digital kompetens avses lärares förmåga att planera och genomföra samt kontinuerligt utvärdera och revidera IKT-stödda utbildningsinsatser, med grund i teori och beprövad erfarenhet och i syfte att på bästa sätt stödja deltagarnas lärande.

– Kunskap om detta är angeläget eftersom antalet studenter som studerar via internet ökar. Även inom näringslivet finns ett behov av att kunna erbjuda medarbetare interna utbildningar och kompetensutveckling via olika nätbaserade resurser. Tillgång till god nätbaserad utbildning är också strategiskt viktigt med tanke på en hållbar regional utveckling, säger projektledare och docent Jörgen From på pedagogiska institutionen vid Umeå universitet i PDK:s pressemeddelande.

Projektet kommer att ta upp vad pedagogisk digital kompetens innebär och hur den kan mätas, bedömas och dokumenteras, samt stärka det gränsregionala samarbetet.

Umeå universitet, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Vasa universitet, Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia är med i projektet.

Mer information om den pågående forskningen hittar du på projektets webbsida.

Etiketter: utbildning samarbete

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln