Dialektordböcker på nätet

I en dialektordbok kan man slå upp konstiga ord eller kika in i grannkommunens ordförråd. I Finland finns både en svensk- och finskspråkig dialektordbok. I Sverige jobbar man som bäst med en svensk dialektordbok.

Ordbok över Finlands svenska folkmål beskriver de svenska dialekter som talas i Österbotten, på Åland, i Åboland och i Nyland. Ordbokens material består av ungefär en miljon ord som har samlats in under åren 1860–1970.

Utgivningen av ordboken inleddes år 1976. Den har hittills utkommit med fyra tryckta band, som omfattar 65 000 uppslagsord. Nu finns en del av ordboken också på nätet och den färdiga ordboken kommer att omfatta omkring 120 000 uppslagsord.

Webbordboken som lanserades i juni innehåller än så länge bara ord som börjar med bokstäverna I–K. Under år 2014 uppdateras bokstäverna A–H och L–O. Den fortsatta utgivningen kommer att ske kontinuerligt med cirka 2000 nya ordboksartiklar per år.

− Om vi vill söka våra rötter så är den här ordboken ett utmärkt sätt att få reda på hur man pratar på den ort man bor och hur det skiljer sig från orter i närheten, säg Caroline Sandström vid Institutet för de inhemska språken till Svenska Yle.

Institutet för de inhemska språken upprätthåller också en finsk dialektordbok på nätet. Den finska dialektordboken (Suomen murteiden sanakirja) innehåller ungefär 24 000 artiklar. Den färdiga ordboken på nätet kommer att innehålla ungefär 350 000 ord.

Den finska dialektordboken planerades ursprungligen som en 20-delad bokserie. Fram till år 2008 har åtta tryckta böcker med ungefär tusen sidor publicerats, men år 2010 fattades ett beslut om att sluta trycka upp ordboken och i stället bara publicera den på nätet.

Också i Sverige pågår arbetet med en ny dialektordbok. Den förra dialektordboken är från åren 1862–1867. Den nya ordboken kommer att ges ut som tryckt bok. Utgivningstidtabellen är inte klar ännu.

Ordbok över Finlands svenska folkmål 
Svenska Yles nyhet
Suomen murteiden sanakirja
Språkrådet
Sveriges radios nyhet

Etiketter: webbarkiv dialekter

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln