Fler ska få läsa nationella minoritetsspråk

Fler svenska elever som till hör en nationell minoritet får i fortsättningen möjligheten att läsa sitt minoritetsspråk som modersmål.

Sveriges regering vill att elever som tillhör någon av de fem nationella minoriteterna ska få läsa sitt minoritetsspråk som modersmål. Eleverna i grundskolan och motsvarande skolformer ska få göra det, fastän de saknar grundläggande kunskaper i språket.

Ett av målen för regeringens politik för de nationella minoriteterna är att stödja de historiska minoritetsspråken (finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch) så att de hålls levande. En viktig del i att värna om språken är modersmålsundervisningen som erbjuds elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna.

För att en elev ska erbjudas modersmålsundervisning krävs i dag grundläggande kunskaper i språket, men nu vill regeringen avskaffa kravet så att ett nationellt minoritetsspråk ska kunna läsas som nybörjarspråk.

– Nu kan vi på allvar möta det intresse som finns bland minoriteterna för att återta sina språk, säger Sveriges integrationsminister Erik Ullenhag i regeringens pressmeddelande.

Medlen för att förverkliga undervisningen beräknas i den kommande budgetpropositionen.

Regeringens pressmeddelande

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln