Könsdiskriminering vanligt på arbetsmarknaden i Finland

Enligt en ny doktorsavhandling borde man ingripa i ojämställdhet mellan könen genom politiska och juridiska medel. För tillfället förverkligas jämställdhet inte på arbetsmarknaden i Finland.

Outi Anttila har i sin doktorsavhandling forskat i förbud gällande könsdiskriminering. Förtroendet för att könen är jämställda lever stark i Finland. Finländska kvinnor har redan länge deltagit i det politiska beslutsfattandet och i arbetslivet.

Jämställdhet mellan män och kvinnor garanteras i lagstiftningen och Finland klarar sig också bra i internationella jämförelser, men situationen kunde vara mycket bättre.

– I Finland kan vi ändå inte tala om jämställdhet som ett slutfört projekt. I vårt samhälle finns jämställdhetsproblem som vi bör ingripa via juridiska eller politiska medel, säger Outi Anttila som disputerade vid Åbo universitet i augusti.

Exempel på jämställdhetsproblem i det finländska samhället är de sega löneskillnaderna mellan män och kvinnor samt en professionell segregation där arbete delas in i dåligt betalda ”kvinnojobb” och bättre betalda ”mansjobb”.

– Det är främst kvinnor som tar ut långa familjeledigheter och det här avspeglas på flera sätt i deras arbetsmarknadsställning. Det är också vanligt med graviditetsdiskriminering. Det finns både politiska och juridiska sätt att ta itu med problemen. Då måste man granska om det kan handla om förbjuden diskriminering, säger Anttila.

Anttila önskar också strängare och tydliga lagar mot könsdiskriminering och det borde utdömas strängare böter och straff för diskriminering.

– Dessutom borde jämställdhetsombudsmannen ges större rättigheter att övervaka och ingripa, säger Outi Anttila till Yle.

Svenska Yles Nyhet

Sammanställning: Michaela von Kügelgen

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln