Sverige mår bättre än Finland

Finland håller på att bli granne till det rika Sverige, skriver Yle på sina webbsidor. Sveriges ekonomiska situation skiljer sig avsevärt från Finlands situation och skillnaden i levnadsstandarden håller på att bli lika stor som på 1970-talet.

Yle skriver om en beräkning som är gjord av Pellervo ekonomisk forskning (PTT) och som baserar sig på uppgifter som Europeiska kommissionen samlat in. Enligt uträkningarna ökar Finlands statsskuld medan Sveriges situation är helt annan. Om ekonomin fortsätter att utvecklas på samma sätt i bägge länder växer skillnaderna iländernas levnadsstandard avsevärt redan på femton år.

– Om vi inte lyckas skapa tillväxt kommer Sveriges levnadsstandard år 2030 att vara ungefär trettio procent högre än Finlands, säger Pellervos vd Pasi Holm till Yle.

Holms uträkningar på skillnaderna i levnadsstandard baserar sig på Europeiska kommissionens stabilitetsrapport från år 2012.

– Kommissionens tanke är att Sveriges statsskuld minskar och Finlands växer. Det betyder att under lågkonjunkturen kan Sverige syssla med mer stimulerande ekonomisk politik. I Finland blir man i stället kanske tvungen att skära ned i framtiden, säger Holm till Yle.

Enligt Yle var levnadsstandarden i Finland och Sverige ännu på samma nivå i början av årtusendet, men enligt Holm började Finland sacka efter från och med finanskrisen år 2008. Skillnaden i levnadsstandarden är redan nu över tio procent – till svenskarnas fördel.

– Sveriges lönenivå förbättras snabbare än Finlands. Också skatteintäkterna ökar snabbare i Sverige och via det kan Sverige utveckla samhället och välfärdstjänsterna, säger Holm till Yle.

Enligt honom syns skillnaderna i vardagen, till exempel i vägunderhåll samt i åldrings- och socialservicen. Enligt Eutostats statistik lever också svenskarna längre än finländarna. Finländare lever friska i genomsnitt 58 år, kvinnor är friska ungefär ett halvt år längre än män. Skillnaden till Sverige är märkbar: i Sverige är kvinnor friska i medeltal till 70 år och män till 71 år.

Enligt hälso- och sjukvårdsprofessor emeritus Martti Kekomäki lever finländarna mer riskfyllt än svenskarna. I Finland bryr sig inte många om hur motion, näring eller rökning påverkar hälsan. I Finland är övervikt, diabetes och högt blodtryck vanligt och framför allt män känner sig ha dålig hälsa relativt tidigt, skriver Taloussanomat.

Yles nyhet 
Taloussanomat 
Eurostat

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Etiketter: välfärdssamhälle

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln