Sverige och Finland hör till Europas mest jämställda länder

Sverige är det mest jämställda landet i Europeiska unionen och Finland kommer på tredje plats. Det här framgår ur det europeiska institutet för jämställdhet, Eiges, jämförelse.

Skillnaderna mellan Sverige och Finland är ändå inte stora. Enligt Eiges jämställdhetsindex är Sverige Europas mest jämställda land. På en skala på 1–100 får Sverige 74,3 poäng och Finland 73,4. Danmark finns på andra plats med 73,6 poäng.

Jämställdhetsindexet är indelat i sex olika områden: arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Fastän Finland klarar sig bra i jämförelsen påminner Social- och hälsovårdsministeriets konsultativa tjänsteman Eeva Raevaara om att det ändå inte handlar om något toppresultat.

– Vi har ännu mycket att göra eftersom vi är över 25 poäng ifrån att vara perfekta, säger Raevaara till Helsingin Sanomat.

I medeltal får EU-länderna 54 poäng. Rumänien klarar sig sämst med endast 35,3 poäng. På Eiges hemsida kan du bekanta dig närmare med situationen för varje land och jämföra länderna sinsemellan.

Både Sverige och Finland är alltså klart över EU-ländernas medeltal. Framför allt när det gäller makt, tid och kunskap är situationen mycket bättre i Sverige och Finland än i flera andra EU-länder. I Sverige och Finland är till exempel kvinnor bättre representerade både på det politiska och ekonomiska planet jämfört med flera andra länder.

Information om Eiges jämställdhetsindex 
Visualiseringen av Eiges jämställdhetsrapport
Helsingin Sanomat
 

Etiketter: jämställdhet

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln