Invandringen är lönsam för samhället

Flera länder drar nytta av invandringen. Enligt en färsk OECD-rapport blir den offentliga sektorn i både Sverige och Finland på plus av invandringen.

Den i 27 länder gjorda OECD-undersökningen visar att flera länder drar nytta av invandringen. Tvärtemot vad många tror ger invandringen mer plus än minus i kassan. Det är alltså avsevärt mycket vanligare att invandrare betalar mer skatter och avgifter till samhället än vad de får tillbaka som stöd eller pensioner.

Den offentliga sektorn i Finland blev på plus av invandringen med en summa som motsvarar 0,16 procent av bruttonationalprodukten. För Sveriges del handlar det om ett plus på 0,2 procent av bruttonationalprodukten. Invandringschef Kristiina Stenman från Finlands arbets- och näringsministerium ser att OECD-rapportens resultat var väntat.

– Invandrarna är unga jämfört med finländarna vilket betyder att behovet för social- och hälsovårdstjänster är mindre. Dessutom börjar det finnas fler invandrare på arbetsmarknaden, säger Stenman till Helsingin Sanomat.

Matti Sarvimäki som är specialforskare på statens ekonomiska forskningscentral i Finland är inne på samma linje. Enligt honom orsakas de största utgifterna för staten av barn och åldringar. Invandrarna kommer till landet i bästa arbetsföra ålder. Enligt OECD:s rapport får man rimligt med skatteintäkter av invandrare, fastän arbetslösheten bland invandrare är tre gånger så stor jämfört med arbetslösheten bland finländare, skriver Helsingin Sanomat.

I OECD:s jämförelse av de europeiska länderna ligger Finland alltså lite efter Sverige och båda länderna ligger lite under medeltalet på 0,35 procent av bruttonationalprodukten.

– Finland skulle dra ännu större nytta av invandrarna om man skulle utnyttja invandrarnas kunnande bättre, säger socialsekreterare Hagi Mohamed från Finlands somaliska förbund till Helsingin Sanomat.

I Sverige är situationen liknande som i Finland – befolkningen blir äldre och det finns ett behov av mer arbetskraft. Nationalekonomen Stefan de Vylder säger till Expressen att invandringen är nödvändig för ländernas ekonomier.

– Sverige, liksom flertalet europeiska länder behöver invandrare, och den demografiska utvecklingen är bedrövlig i många delar av Europa.

Enligt Stefan de Vylder kan invandringen bland annat bidra till en lösning för de växande problemen med en åldrande befolkning och ett stort behov av arbetare inom tjänstesektorn och vården, skriver Expressen.

Enligt OECD borde länderna göra allt för att invandrarnas arbetsmöjligheter förbättras.

– Länderna borde nu fokusera på de åtgärder som bringar mest vinst – framför allt på språk- och yrkesutbildning för de mest sårbara grupper såsom unga invandrare, sa OECD:s generalsekreterare Angel Gurría vid presstillfället.

Helsingin Sanomat 
Expressen 

Etiketter: invandring

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln