Ungas intresse för partipolitik har sjunkit i Finland och Sverige

Allt färre unga går med i partierna. Under de åtta senaste åren har de politiska ungdomsförbunden tappat ungefär en fjärdedel av sina medlemmar, skriver Hufvudstadsbladet. En nedåtgående trend syns också i Sverige.

En utredning på Hufvudstadsbladets begäran av Undervisnings- och kulturministeriet visar att intresset för partipolitik bland unga har minskat. Docent vid Åbo Akademi, Åsa Bengtsson, har en förklaring.

– Färre är beredda att köpa den paketlösning som partiprogrammen erbjuder, man upplever det begränsande. Man vill plocka russinen ur kakan, säger Bengtsson till Hbl.

Enligt henne har unga ett lägre intresse för politik än äldre generationer, men under ett långt tidsperspektiv har det politiska intresset överlag ökat. Bengtsson påpekar att det här också gäller de unga. Efter riksdagsvalet år 2011 har intresset för politik vuxit inom alla grupper, men betydelsen av den politiska högern och vänstern har minskat bland unga.

– Intresset brukar stiga då man blir äldre och börjar använda välfärdstjänster. Men om valdeltagandet överlag fortsätter sjunka kan det på lång sikt leda till en legitimitetskris, säger Bengtsson.

Enligt Undervisnings- och kulturministeriets uppgifter är det Centerns och Socialdemokraternas ungdomspartier som har tappat mest medlemmar – tillsammans över 14 000 medlemmar sedan år 2004. Sannfinländarnas och Piratpartiets ungdomsförbund har ökat mest. Också De gröna har lockat fler medlemmar, skriver Hbl.

I Sverige är situationen liknande som i Finland. Det visar siffror som Ungdomsstyrelsen tagit fram för Addeto. År 2003 hade de svenska ungdomsförbunden sammanlagt drygt 62 000 medlemmar, medan de år 2011 hade omkring 29 000 medlemmar.

Det är Ung vänster och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund som tappat mest medlemmar. År 2003 hade Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund drygt 24 000 medlemmar, men år 2011 endast drygt 4000. Ung vänster har också tappat flera medlemmar – från knappt 15 000 medlemmar år 2003 till endast 1700 medlemmar år 2011.

Enligt Ungdomsstyrelsen beror det på att ungdomsförbunden inte kunde styrka sina medlemsantal. När de återkom med sina ansökningar till Ungdomsstyrelsen hade de ett nytt medlemsregister med färre medlemmar.

Däremot har Moderata ungdomsförbundet lyckats öka sitt medlemsantal med knappt 2000 personer från år 2003 till 2011. Medlemsantalet på knappt 9700 gör också Moderata ungdomsförbundet till det största ungdomsförbundet i Sverige (år 2011). I en debattartikel i DN i april 2013 skriver förbundets ordförande Erik Bengtzboe att partiet haft ett tydligt mål att växa.

”Vi tänker fortsätta jobba för att växa och göra politiken tillgänglig för fler. Vi hoppas att Moderaterna, övriga partier och ungdomsförbund också är intresserade av att göra det hårda arbete som krävs. Det politiska klimatet i Sverige skulle må bra av fler som är engagerade politiskt.”

Hufvudstadsbladet 18.4.2013 sidorna 2–3.
Erik Bengtzoes debattartikel i DN

Text: Michaela von Kügelgen / Addeto

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln