Minoriteter behöver egen tv

Medieutbudet spelar en stor roll för att den språkliga mångfalden ska bevaras. Det framgår ur en ny doktorsavhandling om minoriteter, identitet och tv.

Redan tidigare forskning visar ett samband mellan språkidentitet och medieanvändning i flera tvåspråkiga regioner. László Vinczes doktorsavhandling The Bilingual screen – Ethnolinguistic identity and television viewing among three language minorities utgår från tanken att tv-kanaler på minoritets- och majoritetsspråk inte bara fungerar på olika språk utan också tolkar och återger världen och verkligheten omkring oss på olika sätt.

Enligt Vinczes resultat kan tv-tittande på minoritetsspråket leda till en mer positiv uppfattning om språkminoriteten, medan tv-tittande på majoritetsspråket kan föra medieanvändaren närmare språkmajoriteten. Båda typer av kanaler är viktiga för minoriteten.

– Utgående från resultaten är det klart att två typer av tv-kanaler är grundläggande för språkminoriteternas utveckling. Det behövs dels lokala tv-kanaler på minoritetsspråk och dels gränsöverskridande tv-kanaler, som stöder minoritetsspråket, säger Vincze till Helsingfors universitets nyheter.

Mediepolitiska åtgärder som avser att stöda minoritetsspråk bör därför inrikta sig på att utvidga tv-landskapet på minoritetsspråket med dessa element.

– För svenskan i Nyland innebär detta fri tillgång till det rikssvenska tv-utbudet, medan det viktigaste för ungerskan i Transsylvanien är att introducera en lokal ungersk tv-kanal, säger Vinzce till Helsingfors universitets nyheter.

Avhandlingen visar också att tv-tittandet har större positiv påverkan på minoritetsspråkets livskraft i Sydtyrolen och Transsylvanien jämfört med Nyland. För finlandssvenskarnas del beror det här bland annat på att många väljer att se på underhållning på andra kanaler (och ofta annat språk, till exempel engelska), de nyländska respondenterna ser huvudsakligen på finsk tv och så har de mer kontakt med den finska majoriteten än i de två andra undersökta regionerna. Allt de här faktorerna kan minska på tv-tittandets betydelse för språkidentiteten.

Vinczes avhandling preciserar kunskapen om sambandet mellan ett språkligt rikt medielandskap och språklig mångfald utifrån tre exempel i olika Europiska länder. En sammanfattande slutsats är att ett brett medieutbud är ett väsentligt villkor för att kontinentens språkliga mångfald ska bevaras.

Helsingfors universitets nyheter 
László Vinczes doktorsavhandling

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln