IT-användningen i skolan kräver utveckling

I både svenska och finländska skolor finns det fortfarande för få datorer och mängden datorer växlar allt för mycket mellan skolorna. Det anser ordförandena för lärarförbunden i Sverige och Finland.

Finländska lärarfacket OAJ:s ordförande Olli Luukkainen kräver att varje gymnasieelev ska ha en bärbar dator som arbetsredskap. Enligt Luukkainen är datorn ett oersättligt verktyg som gymnasieeleverna behöver för att kunna använda elektroniskt material.

– Fram tills nu har vi förutsatt att gymnasieeleverna skaffar de böcker som behövs i undervisningen. I fortsättningen bygger inlärningen ändå allt mer på elektroniskt material. Därför är den bärbara datorn ett grundverktyg för studerande. Det behövs en nationell linjedragning om att varje gymnasieelev måste skaffa sig en dator själv, säger Luukkainen i ett pressmeddelande.

Också Eva-Lis Sirén som är ordförande för Sveriges lärarförbund är orolig över mängden datorer och skillnaderna mellan skolorna.

– Jag är övertygad om att det behövs en nationell it-strategi för skolan. Vi har gjort en undersökning bland föräldrar och den visar tydligt att det krävs nationella målsättningar och att vi säkrar likvärdigheten mellan skolor. Nio av tio föräldrar säger i vår undersökning att deras barn får sin digitala kompetens hemifrån, säger Sirén i en intervju för tidningen Computer Sweden.

Den informationstekniska utrustningen i finländska skolor hör till toppnivå inom Europa, men den aktiva användningen av utrustningen samt kompetensutveckling ligger efter de andra länderna. Det här framgår ur en omfattande forskning om användningen av informationsteknologi i europeiska skolor (Survey of Schools: ICT in Education).

Gällande användningen av utrustningen ligger de finländska skolorna bland de sämsta då man frågar eleverna själva. Det finns inte tillräckligt av den utrustning som mest påverkar studenternas arbetsmöjligheter, alltså bordsdatorer, bärbara datorer och pekdatorer. Finland placerar sig nätt och jämnt i mellanskiktet då man jämför utrustningen i de europeiska skolorna, men sist då det gäller användningen.

Också i Sverige är antalet datorer bra jämfört med medeltalet. Det finns bland annat fler bärbara datorer än i andra länder, nästan en per student i yrkesskolorna. Utrustningsnivån är hög jämfört med andra länder och datorerna används rätt mycket i undervisningen, men både lärare och elever har dåligt självförtroende gällande de egna it-kunskaperna.

Enligt en undersökning gjord av det svenska skolverket har antalet datorer ökat under de senaste åren, men användningen är fortfarande rätt snäv. Enligt studien är användningen av it i stort är sett är lika låg i flera ämnen som den var för tre år sedan.

Survey of Schools: ICT in Education -rapporten 
Computer Sweden 
Svenska skolverkets studie

Etiketter: utbildning skolfrågor

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln