Här på Addeto hittar du information och material som berör Sverige och Finland. Innehållet är framför allt inriktat på att hjälpa dig att hitta forskningsresultat och publikationer som direkt eller indirekt lämpar sig för jämförelser mellan våra båda länder.

Fem viktiga punkter om Finlands historia för en svensk

I år fyller Finland 100 år – något som inte är alltför synligt i Sverige. Historieprofessorn Martin Hårdstedt listar fem viktiga punkter om Finlands historia som varje svensk borde känna till och hoppas därmed att intresset för det jubilerande Finland skulle växa.

Läs mer!

Addeto hjälper dig att förstå Sverige och Finland bättre. Vad är likheterna, vad är skillnaderna? I våra artiklar och jämförelser hittar du information om länderna. Du kan också söka material i vår databas.

I vårt nyhetsarkiv hittar du artiklar om pågående forskning, intervjuer med unga forskare och mycket mer. Med hjälp av etiketterna kan du klicka dig fram till just de ämnen som intresserar dig mest.

Vad är skillnaden mellan Socialdemo-kraterna i Sverige och Finland? Varför är Centern så stort i Finland? I Sverige är det blockpolitiken som gäller, hur ser det ut i Finland som inte har några block?

Politiker ska fokusera på stora mål, inte detaljer

Styrningen av högskolan måste reformeras. Det anser experter både i Sverige och i Finland. I många avseenden är den politiska styrningen alltför detaljstyrd och borde i stället fokusera på större målsättningar. Läs mer!

REPUBLIKEN FINLAND

KONUNGARIKET SVERIGE

Mediestipendium möjliggjorde resa till Finland

Hur ser public service ut i Sverige och Finland? Vad är likadant, vad skiljer sig åt? Tack vare ett mediestipendium beviljat av Kulturfonden för Sverige och Finland kunde SR-journalisterna Li Hellström och Karin Wickström åka över till Yle för att göra en jämförelse. Läs mer!

I vår databas kan du söka efter material från närmare 50 universitet och högskolor
i Sverige och Finland som lämpar sig för jämförelser mellan våra båda länder.