MIKÄ ADDETO?

Addeto sisältää ainutlaatuisia digitalisoituja painoksia aiemmin julkaistuista keskeisistä teoksista, mutta myös kulttuuria, taloutta ja yhteiskuntaa koskevia uutisia – sekä suomeksi että ruotsiksi. Projektina Addeto päättyi joulukuussa 2017, mutta kaikki sivuston materiaali on edelleen luettavissa.

tutkimusta ja tietoa suomesta ja ruotsista

Addeto tarjoaa molempien maiden historiaa ja yhteiskuntakehitystä koskevia humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä tutkimustuloksia. Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston rahastonjohtaja Mats Wallenius kutsuu Addetoa tietopankiksi.

Mats Wallenius. Mats Wallenius.

– Addeton avulla haluamme kannustaa tutkimuksen syventämiseen, ja antaa uusia tutkimusideoita, Mats Wallenius sanoo.

Addeton sisällön on tarkoitus auttaa sivuston käyttäjiä helposti löytämään tutkimustuloksia ja julkaisuja, jotka soveltuvat Suomea ja Ruotsia vertailevan tutkimuksen aineistoksi.

– Addeton tietopankki sisältää tutkimusraportteja ja sivustolla on myös paljon vertailuja, joista voi olla hyötyä esimerkiksi ennen vaaleja. Suomen ja Ruotsin eduskuntavaalit eroavat huomattavasti toisistaan, tänne olemme keränneet paljon selkeästi paketoitua tietoa.

Mats Walleniuksen mukaan Addeton oma tietokanta tekee sivustosta ainutlaatuisen – tietokanta sisältää noin 4000 tutkimusraporttia Suomesta ja Ruotsista.

– Tutkimusmateriaalia voi löytää vaikka kuinka paljon, mutta tietokantaamme olemme keränneet humanistista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, ja tehneet materiaalista kaikille helposti haettavaa, Wallenius sanoo.

Addeton tausta on merkkivuodessa, joka huomioitiin vuonna 2009. Ajatuksena oli sekä luoda että tukea yhteistyötä.

– Sekä Suomessa että Ruotsissa on tapahtunut sukupolvenvaihdos monissa tärkeissä johtotehtävissä, ja tämä on johtanut tiedonpuutteeseen. Tämän bilateraalisen projektin avulla haluamme tehdä tutkimuksesta paremmin saatavilla olevaa. On myös luontevaa, että kaikki materiaali julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi.


Mitä hyötyä Addetosta siis on? Mats Wallenius listaa hyödyt:
 

  • Addeto stimuloi maiden välistä tutkimusyhteistyötä. Tietokannan kautta voi löytää mielenkiintoista materiaalia, ja olla yhteydessä toisen maan tutkijoihin.
  • Addeto haluaa antaa ideoita – voisitko esimerkiksi vertailla omaa tutkimustasi toisen maan tutkimukseen tai tapoihin?
  • Addeto haluaa valottaa puutteita tiedossa ja tutkimuksessa, ja sitä kautta kannustaa tutkimukseen.

rahoittajat

Aloitteen Addeton perustamisesta teki Tandem, joka on myös projektin päämies. Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto perusti Tandemin jatkamaan ja viemään eteenpäin merkkivuoden aikana kasvanutta maiden välistä mielenkiintoa.

Addeton toimintaa tukevat Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Svenska kulturfonden, Kungliga Vitterhetsakademien sekä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Addeton tausta

Merkkivuoden 2009 aikana hallitustasolla panostettiin monella tavalla vahvempiin Suomen ja Ruotsin välisiin suhteisiin.

Juhlavuonna korostettiin tarvetta lisätä maiden välistä yhteistyötä tutkimuksessa ja ylemmässä koulutuksessa. Lisäksi painotettiin muun muassa tutkimustuloksista viestimisen tärkeyttä.

Nämä tavoitteet ovat luoneet pohjan Addeton perustamiselle.

HAE Tietokannasta

Addeton tutkimustietokanta sisältää tärkeää aineistoa lähes viidestä-kymmenestä Suomen ja Ruotsin yliopistosta ja korkeakoulusta.

Tänä päivänä tietokanta pitää sisällään noin 4000 alkuperäistä täysimittaista raporttia ja tutkimusta. 

Tietokannan aineisto kasvaa koko ajan.

Päämies

Addeton päämies on Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston alaisuudessa toimiva projektitoimisto Tandem.

Addeton projektipäällikkö on Jessica Melin Hirschfeldt.

Toimitus

Jessica Melin Hirschfeldt 
projektipäällikkö

Dosentti Mats Rolén
projektiasiantuntija

Michaela von Kügelgen
verkkotoimittaja

Mira Honkavaara
verkkotoimittaja