Luokkatandem tekee oppimisesta hauskempaa

Kieltenopiskeluun voi löytää uutta motivaatiota oppilaiden saadessa apua koulukavereilta, jotka puhuvat kohdekieltä äidinkielenään.

Vaasassa on kokeiltu vastavuoroista oppimista eli tandemia, joka sai läpimurtonsa saksalais-ranskalaisen nuorisovaihdon yhteydessä 1960-luvulla. Nyt Vaasassa on kehitetty tandemmalli koululuokille, luokkatandem, jolloin opetusryhmiä suomen- ja ruotsinkielisistä lukioista on sekoitettu, Åbo Akademi kirjoittaa tiedotteessa. Eri äidinkieltä puhuvat oppilaat ovat muodostaneet tandempareja, tehneet yhteistyötä ja oppineet vuorotellen toistensa kieliä.

Luokkatandemprojekti kuuluu Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteiseen Monikielisyysinstituuttiin, jota johtaa Vaasan yliopiston projektijohtaja, FT Katri Hansell.

– Opettajien kokemusten mukaan henkilökohtainen kontakti kohdekieleen ja toiseen kieliryhmään voi parantaa oppilaiden asenteita kieltä kohtaan ja lisätä motivaatiota kieltenopiskeluun, Hansell sanoo tiedotteessa.

Mallia esitellään tuoreessa kirjassa, joka julkaistaan tällä viikolla, Klasstandem – En resa över språkgränsen. Luokkatandem – matka yli kielirajan. Professori Michaela Pörn, joka johtaa projektia Åbo Akademissa, sanoo luokkatandemin suomalaisessa kontekstissa soveltuvan varsinkin toisen kotimaisen opiskeluun, mutta toteaa, että sovelluksia voidaan luoda myös muiden kielten opiskeluun.

Hansell ja Pörn sanovat tutkimuksen osoittaneen, että oppilaat ovat hyvin tarkkoja siitä, että käyttävät sitä kieltä, jota heidän juuri silloin on tarkoitus oppia.

– Yleisin palaute, jota olemme oppilailta saaneet, on se, että luokkatandem madaltaa kynnystä käyttää kohdekieltä sekä lisää uskoa omaan kielitaitoon, kommunikointikykyyn ja kykyyn tulla ymmärretyksi, Hansell sanoo.

Lisätietoa projektista löytyy Luokkatandemin verkkosivustolta.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset