Ihmiset ja luonto vuoden pohjoismaisia teemoja

Suomesta tuli vuodenvaihteessa Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa. Puheenjohtajavuoden ohjelmassa korostetaan muun muassa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa sekä vesiosaamista.

Suomi keskittyy puheenjohtajavuotenaan muun muassa vahvistamaan pohjoismaisia luontoarvoja, pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa, vesiosaamista ja vesipolitiikkaa sekä edistämään digitalisointia. Vesi, luonto ja ihmiset ovat vuoden pääteema.

Teemat tukevat ohjelman mukaan tavoitteita rajaesteiden poistamisesta, digitalisoinnin edistämisestä ja Pohjoismaiden yhteisen painoarvon vahvistamisesta Euroopan unionissa. Suomen tavoitteena on myös tehdä pohjoismaisesta yhteistyöstä entistä kiinnostavampaa ja merkityksellisempää.

Pääministereillä on päävastuu pohjoismaisesta yhteistyöstä, jonka lisäksi jokaisella maalla on ministeri, jolla on erityisvastuu pohjoismaisista yhteistyöasioista, Suomessa vastuu on liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerillä (kesk.).

– Tänä vuonna voimme vahvistaa pohjoista identiteettiämme ja pohjoismaisen yhteistyön vaikuttavuutta ja relevanssia. Olemme osa Pohjolaa, joka kansalaisten hyvinvoinnin, yhteiskunnan avoimuuden, tasa-arvon, demokratian, vapaan liikkuvuuden ja taloudellisen yhdentymisen alalla on edelläkävijä myös maailmanlaajuisesti, Berner toteaa puheenjohtajuusvuoden nettisivuilla.

Suomen puheenjohtajuus kestää koko kalenterivuoden ja huipentuu Pohjoismaiden neuvoston istuntoon Kööpenhaminassa syksyllä.

Teksti: Addeto
 

Arkisto

Uusimmat uutiset