Pohjoismainen malli toimii jatkossakin

Uudessa Pohjoismaiden ministerineuvoston raportissa analysoidaan laajasti Pohjoismaiden talouksien toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja taloudellista menestystä. Pohjoismaat eivät ole aivan niin omaleimaisia tai muodosta niin yhtenäistä ryhmää kuin usein ajatellaan.

– Mittavat hyvinvointilupaukset yhdessä maiden pienen koon kanssa tekevät Pohjoismaista eräiltä osin haavoittuvampia kuin monet muut kehittyneet maat. Toisaalta Pohjoismailla on myös monia vahvuuksia, ja mittakaavaltaan realistisilla uudistuksilla niillä on hyvät edellytykset turvata kestävä hyvinvointi myös tulevaisuudessa, todetaan The Nordic model – challenged but capable of reform -raportissa.

Raportti on laadittu Pohjoismaiden ministerineuvoston Hållbar Nordisk Välfärd -ohjelman puitteissa, ministerineuvosto kirjoittaa tiedotteessa.

Raportissa todetaan, että monissa muissa maissa on nykyään yhtä hyvä tai korkeampi elintaso kuin Pohjoismaissa, ja monissa niistä julkiset menot ovat yhtä suuret ja verotuksen taso yhtä korkea kuin Pohjoismaissa. Pohjoismaat ovat kuitenkin onnistuneet yhdistämään korkean keskimääräisen elintason, pienet tuloerot ja alhaisen köyhyysasteen poikkeuksellisen hyvin.

Vaikka Pohjoismailla on hyvät lähtöasemat monilla politiikan alueilla, parannettavaa löytyy eri maista monelta alalta. Näitä mahdollisuuksia tulee tutkijoiden mukaan hyödyntää entistä ennakoivammin.

– Osaamisen kehittämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Yhdenvertaisten koulutusmahdollisuuksien ja elinikäisen oppimisen tulee säilyä johtotähtinä myös tulevaisuudessa. Pohjoismainen malli nojautuu pitkälle korkeaan työllisyysasteeseen. Tämän vuoksi tarvitaan voimakkaita toimia, jotta väestön ikääntymisestä aiheutuva työvoiman poistuma voidaan korvata. Tämä koskee erityisesti eläkepolitiikkaa, toteaa Vesa Vihriälä, yksi raportin kirjoittajista ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLAn toimitusjohtaja.

Koko raportti.

arkisto

uusimmat uutiset