Yliopistokoulutus on kannattava investointi

Korkeasti koulutetuilla henkilöillä tulot ovat varmempia kuin vähemmän koulutetuilla. Tulot ovat myös lähes kaksinkertaiset verrattuna ammattikoulutettujen tuloihin. Tämä selviää uudesta suomalaisesta tutkimuksesta.

Yliopistokoulutuksen suorittaneiden ansiotulot ovat suuria vaikka ottaisi huomioon työllistymiseen ja palkkatasoon liittyvän riskin, osoittaa Labour Economics -lehdessä ilmestyvä suomalaistutkimus.

Roope Uusitalon ja Kristian Koerselmanin tutkimuksessa vertaillaan eri koulutustaustaisten suomalaisten elinkaarituloja. Yliopistotutkinnon suorittaneiden elinkaaritulot olivat keskimäärin kaksinkertaiset ammatillisen koulutuksen suorittaneiden elinkaarituloihin verrattuna. Lisäksi yliopistokoulutuksen suorittaneiden tuloihin ja työllisyyteen liittyvä epävarmuus oli muita koulutustasoja selvästi pienempi, Åbo Akademi kirjoittaa uutisessa.

Miehet tienaavat enemmän kuin naiset

Tutkimuksen mukaan yliopistokoulutuksen suorittaneet miehet ansaitsivat työuransa aikana keskimäärin lähes 2 miljoonaa euroa kun pelkän peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työuran aikaiset tulot olivat alle 900 000 euroa. Naisten työuran aikaiset tulot olivat keskimäärin noin 70 prosenttia miesten tuloista kaikissa koulutusryhmissä.

– Yliopistokoulutus lisää työuran aikaisia käytettävissä olevia tuloja keskimäärin noin puoli miljoonaa euroa verrattuna ammatilliseen koulutukseen, Roope Uusitalo sanoo Taloussanomille.

Uusitalon mukaan tutkimuksessa käytettiin aineistona otosta suomalaisista palkansaajista 22 vuoden ajalta vuodesta 1988 vuoteen 2009 asti, lehti kirjoittaa.

– Historiallisesti perusasteen ja ammattikoulutuksen saaneiden palkkaerot eivätkä työllisyyserotkaan ole kauhean suuria, mutta työmarkkinat on muuttumassa. Pelkän peruskoulun varassa työmarkkinoilla pärjää nykyään huonosti, Uusitalo sanoo lehdelle.

Tutkimuksen ovat tehneet kansantaloustieteilijät Kristian Koerselman Åbo Akademista ja Roope Uusitalo Helsinki Center of Economic Research, HECERistä.

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

arkisto

uusimmat uutiset