Tutustu puolueisiin

Vuoden 2014 aikana Addeto vertailee Suomen ja Ruotsin eduskuntapuolueita. Täältä löydät lisätietoja puolueista Suomessa ja Ruotsissa.

Vaikka Suomen ja Ruotsin poliittisissa järjestelmissä on paljon samaa, myös eroja löytyy. Addeto tekee vuoden 2014 aikana vertailuja puolueiden välillä selvittääkseen yhtäläisyyksiä ja eroja maiden välillä.

Sekä Suomessa että Ruotsissa on yksikamarinen parlamentti, Suomen eduskunnassa istuu 200 edustajaa ja Ruotsin eduskunnassa 349 edustajaa. Edelliset eduskuntavaalit järjestettiin vuonna 2010 Ruotsissa ja 2011 Suomessa.

Yksi selvimmistä eroista Suomen ja Ruotsin vaalitapojen välillä on, että Ruotsissa puolueet asettavat ehdokaslistan, jonka sisäinen järjestys määrää ketkä valitaan eduskuntaan. Vuodesta 1990 lähtien Ruotsissa on myös ollut mahdollista äänestää suoraan henkilöä, mutta toistaiseksi vain harva tulee valituksi tätä kautta. Suomessa ehdokkaita ei aseteta järjestykseen ennen vaaleja, vaan paikkajako määräytyy henkilöäänien perusteella.

Ruotsissa on yhteensä rekisteröitynyttä 18 puoluetta, joista 8 istuu eduskunnassa. Suomessa on yhteensä 16 puoluetta, joista 8 istuu eduskunnassa. Suomen eduskunnassa on kuitenkin 10 eduskuntaryhmää.

Suomen eduskuntavaalien historiaan voi tutustua Ylen Sata vuotta eduskuntavaaleja -ohjelmasarjassa. Ruotsin eduskuntavaalien historiasta voit lukea Ruotsin vaaliviranomaisten verkkosivuilla

Rekisteröidyt puolueet Suomessa 
Suomen eduskuntaryhmät 
Rekisteröidyt puolueet Ruotsissa
Ruotsin eduskuntapuolueet

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

arkisto

uusimmat uutiset