Monikielisyys kouluissa

Sekä Suomen että Ruotsin kouluissa on yhä enemmän vieraskielisiä oppilaita. Suomalainen tutkimus halusi selvittää kuinka tietoisia oppilaiden kielitaustasta ollaan.

– Koulu on kieli-intensiivinen paikka, mutta toistaiseksi käytänteiltään kovin yksikielinen. Tulee koko ajan tilanteita, etteivät esimerkiksi monikielisen lapsen vanhemmat ymmärrä lapsen koulusta tuomia viestejä. Tällöin vanhempien tuki lapsen koulun käynnille voi jäädä vähäiseksi, monikielisyyttä tutkinut lehtori Sirkku Latomaa toteaa Tampereen yliopiston uutisille.

Latomaa on yhdessä Jyväskylän yliopiston tutkijan Minna Sunin kanssa tutkinut koulujen monikielisiä käytänteitä ja monikielisyyteen liittyvää suhtautumista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten tietoisia kouluissa oltiin oppilaiden kielitaustasta ja miten se otettiin huomioon koulun arjessa.

Tampereen yliopiston uutiset kirjoittavat, että monikielisyyteen kohdistuvat asenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet paljon viime vuosikymmeninä. 1980-luvulla virallisiksi opetuskieliksi suomen ja ruotsin lisäksi tulivat saame, romani ja viittomakieli. Vuosikymmen myöhemmin lakiin tehtiin muutos niin, että opetusta sai antaa myös muillakin kielillä, esimerkiksi englanniksi, mikäli kieli ei vaaranna oppilaan saamaa asiasisältöä.

Monikielisyysopas

Tutkimuksensa innoittamana Latomaa on laatinut perheille jaettavan pienen monikielisyysoppaan, joka on käännetty 24 eri kielelle. Hänen mukaansa Suomen kieli-ilmasto ei ole ollut paras mahdollinen, mutta tämän hetkinen suunta on oikea.

– Kielitietoisuus ja kulttuurien monimuotoisuuden ymmärtäminen ovat lisääntyneet, ja niistä on tulossa yhä näkyvämpi osa koko koululaitosta. Näyttää siltä, että uusissa opetussuunnitelmissa huomioidaan entistä paremmin myös kielitietoinen opetus ja arviointi, Latomaa sanoo Tampereen yliopiston uutisille.

Ruotsin kouluvirasto julkaisi vuonna 2012 Greppa språket -infokirjan opettajille. Opettajia halutaan ohjeistaa tukemaan vieraskielisiä lapsia paremmin.

Infokirjan alkusanoissa kirjoitetaan, että ruotsinkieliset oppilaat pärjäävät muunkielisiä oppilaita paremmin koulussa. Opettajan suhtautumistavalla, asenteella ja työskentelymetodien valinnalla on ratkaiseva merkitys kaikelle oppimisen kehitykselle, varsinkin monikielisten oppilaiden kohdalla.

Tampereen yliopiston uutinen 
Ruotsin kouluviraston  Greppa språket -infokirja

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

arkisto

uusimmat uutiset