Ongelmapojat tarvitsevat huomiota

Opettajan ja oppilaan hyvä suhde on tärkeä – varsinkin jos kyseessä on niin sanottu ongelmapoika. Uusi väitöskirja tutkii, minkälaista tukea pojat tarvitsevat koulussa.

Poikien ongelmat luokkahuoneessa ovat usein ratkaistavissa tarkastelemalla koulun aikuisten ja oppilaiden välisiä suhteita. Suhteiden laatu vaikuttaa keskeisesti siihen, miten pojat suhtautuvat aikuisten tarjoamaan apuun, oppilashuoltotyöhön ja oppilashuoltotyön ammattilaisiin, Helsingin yliopiston uutiset kirjoittavat.

Ajatukset pohjautuvat Harry Lunabban syyskuussa ilmestyneeseen väitöstutkimukseen När vuxna möter pojkar i skolan: insyn, inflytande och sociala relationer. Lunabba havainnoi yläkouluikäisiä poikia ja luokkatilanteita kahdessa helsinkiläiskoulussa lukuvuonna 2008–2009. Kouluista toinen on suomen- ja toinen ruotsinkielinen.

– Suurin osa pojista käy koulun ilman suurempia ongelmia, mutta ongelmapojissa on kolme alaluokkaa. On poikia, jotka alisuorittavat koko kouluaikansa, ilman että kukaan kiinnittää huomiota heihin. On myös meluisia ja möykkääviä poikia, jotka herättävät negatiivisia tunteita ja on ”tavallisia” poikia. Tämä on eräänlainen välikategoria, joka on aika näkymätön ja josta ei tiedetä niin paljon, Lunabba sanoo Hufvudstadsbladetille.

Hyvä suhde aikuisen ja oppilaan välillä antaa aikuiselle edellytyksiä tavoittaa nuori varhaisessa vaiheessa. Pojat kuvaavat tutkimuksessa, miten suhde aikuiseen vaikuttaa merkittävästi siihen, kenen puoleen käännytään. Turvalliselle, hyvälle aikuiselle voi uskoutua, "koska se myös tajuaa jotain". Vain luotettavan aikuisen ohjaus tavoittaa pojat aidosti.

– Ylipäätään kouluissa ei ole mitään erityistä poikakriisiä, vaan valtaosa pojistakin pärjää koulussa hyvin. Enemmän minua huolestuttaa polarisaatiokehitys, että häntäpään poikia on paljon, Lunabba sanoo Helsingin yliopiston uutisille.

Helsingin yliopiston uutinen
Hufvudstadsbladetin uutinen
Harry Lunabban väitöskirja

Kooste: Michaela von Kügelgen / Addeto

arkisto

uusimmat uutiset