ARTIKKELIT JA UUTISET

Addeto kirjoitti ajankohtaisesta valtiotieteellisestä ja humanistisesta tutkimuksesta Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2012–2017. Kirjoitimme myös koulutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä politiikasta. Selaamalla uutisarkistoamme tai klikkaamaalla tekstin lopussa olevia tunnisteita löydät lisää tietoa.

UUSIMMAT ARTIKKELIT

ARKISTO

2016

Tuoreen raportin mukaan vakaat parisuhteet tekevät uutta tulemista, vaikka monet tutkijat ovat luulleet päinvastaista.

Lue koko teksti »

Sekä suomalaiset että ruotsalaiset ovat kiinnostuneita tutkimuksesta. Varsinkin lääketieteellinen tutkimus kiinnostaa, kun taas harva on perillä humanistisesta tutkimuksesta.

Lue koko teksti »

Tuoreen tutkimuksen mukaan lapsiin ja nuoriin kannattaa panostaa pitkäjänteisesti. Tämä voi antaa myös taloudellista hyötyä.

Lue koko teksti »

Yhteistyön kautta pohjoismaisilla startup-yrityksillä on huomattavasti paremmat mahdollisuudet lyödä läpi maailmalla. Kolmivuotinen projekti Rising North haluaa tukea ja auttaa pohjoismaisia startupeja eteenpäin.

Lue koko teksti »

EU-maiden asukkaista Suomen ja Ruotsin väestö suhtautuu kotimaidensa medioihin kaikista luottavaisimmin.

Lue koko teksti »
Tags: media, eu

Mielipidekyselyiden tuloksia on syytä tulkita yhä varovaisemmin. Tutkijat Suomessa ja Ruotsissa pohtivat, miksi gallup-ennusteet yhä useammin menevät pieleen.

Lue koko teksti »
Tags: politiikka

Suomi ja Ruotsi ovat Euroopan unionin sosiaalisesti oikeudenmukaisimmat maat, tuore raportti osoittaa. Osissa EU:ta kansalaiset eivät tule toimeen kokopäivätyöstä huolimatta.

Lue koko teksti »

Helsinkiä ja Tukholmaa käytettiin esimerkkeinä tulevaisuuden kaupunkiympäristöistä, jotka olivat teemana lokakuisessa seminaarissa. Tapahtuman järjestivät yhdessä Samfundet Sverige-Finland ja Suomen Tukholman-instituutti.

Lue koko teksti »
Tags: kaupunki

Millaista on onnistunut tiedeviestintä? Onko tutkija julkisuudenkipeä, jos hän haluaa puhua omasta tutkimuksestaan? Helsingin kirjamessuilla käydyssä keskustelussa todettiin, että on kaikkien etu, että tutkijat näkyvät ja kuuluvat julkisessa keskustelussa.

Lue koko teksti »
Tags: media, tutkijat

Vaikka enemmistö ruotsalaisista kannattaa monikulttuurisuutta, asenteet ovat muuttuneet kielteisempään suuntaan, tuore barometri osoittaa.

Lue koko teksti »

Nykykielten opettajilla on tärkeä rooli oppilaidensa motivoimisessa, käy ilmi tänä vuonna julkaistusta väitöskirjasta.

Lue koko teksti »

Vuoden 2016 alussa Suomi sai juhlia pohjoismaisen yhteistyön 60-vuotisjuhlaa. Menneet 60 vuotta ovat pitäneet sisällään useita poliittisesti historiallisia virstanpylväitä: passivapaus, yhteiset työmarkkinat, pohjoismainen sosiaaliturvasopimus sekä tietoinen työ valtakunnan rajojen häivyttämisen sekä integraation puolesta.

Lue koko teksti »

Digitaalisten laitteiden kuuluu tukea oppimista – ei olla itsetarkoitus. On myös tärkeää antaa opettajille mahdollisuus jakaa materiaalinsa muiden kuntien opettajien kanssa.

Lue koko teksti »

Muiden muassa tutkijat ja toimittajat voivat saada apua uudesta menetelmästä, jonka avulla keskusteluita Twitterissä voi seurata aiempaa kattavammin.

Lue koko teksti »

Miten saada useampi opiskelija valmistumaan kursseilta, ja aiempaa nopeammin? Eräs keino voi olla sukupuolineutraali kurssimateriaali osoittaa tuore tutkimus.

Lue koko teksti »

Monipuolinen kielitaito ja yhteistyö monilla eri alueilla ovat arktisen alueen parhaat valttikortit tulevaisuutta ajatellen. Näin todettiin lokakuun alussa järjestetyssä seminaarissa Rovaniemellä.

Lue koko teksti »

Professori Alf Norkolle on myönnetty Itämeren tutkimuksen vierailuprofessuuri, jonka Tukholman yliopisto antoi Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaalle 70-vuotislahjaksi.

Lue koko teksti »

Ensi vuonna Suomi täyttää 100 vuotta. Juhlallisuudet Suomessa ovat erittäin näkyvät, mutta vuotta juhlistetaan myös Ruotsissa. Göteborgin kirjamessuilla Anu Koivunen ja Jarmo Lainio keskustelivat juhlallisuuksista: mihin pitäisi panostaa suomalais-ruotsalaisesta näkökulmasta?

Lue koko teksti »
Tags: suomi, hanasaari

Suomessa suomenruotsalaiset ovat suhteellisen näkyviä – tai ainakin suurin osa suomalaisista tietää vähemmistön olemassaolosta, kun taas ruotsinsuomalaisista ei tiedetä yhtä paljon. Ruotsissakaan moni ei tiedä ruotsinsuomalaisista ja myös tieto suomenruotsalaisista on hieman huteraa. Jarmo Lainio, Henrik Meinander ja Maria Wetterstrand keskustelivat asiasta Göteborgin kirjamessuilla.

Lue koko teksti »

Ensi viikolla 150 pohjoismaista nuorta kokoontuu Helsinkiin Sillat-konferenssiin, käsitelläkseen heitä koskettavia tulevaisuuden haasteita.

Lue koko teksti »

Uuden yliopistolain myötä johdon ja henkilöstön näkemyserot ovat kärjistyneet. Tämä käy ilmi yliopistouudistuksen vaikutuksen arvioinnista, joka julkistettiin viime viikolla.

Lue koko teksti »

Yhä useampi suomenruotsalainen muuttaa töiden ja opintojen perässä Ruotsiin. Kahden edellisen vuoden aikana muuttajia on ollut tavanomaista enemmän. Tämä käy ilmi ajatushautomo Magman uudesta raportista. Magman edustajat ovat kuitenkin varovaisia termin aivovuoto suhteen – vaikka sana onkin raportin nimessä.

Lue koko teksti »

Monet nuoret eivät seuraa poliittisia uutisia perinteisten medioiden välityksellä, mutta poliittista tietoisuutta voi kartuttaa muidenkin kanavien kautta.

Lue koko teksti »

Tulevana vuonna Suomi täyttää 100 vuotta. Naapurimaa Norja harkitsee 1324 metriä korkean tunturihuipun lahjoittamista Suomelle rajaa hienoisesti siirtämällä, kunhan hallitus ja Norjan suurkäräjät suostuvat ehdotukseen, ja perustuslakia muutetaan.

Lue koko teksti »

Kansan valitsemat poliitikot vakuuttelevat kuuntelevansa kansaa – mutta vallanpitäjien ja kansalaisten välinen kuilu on tuoreen tutkimuksen mukaan tänä päivänä suurempi kuin 1700-luvulla.

Lue koko teksti »

Mediat yrittävät kaikkien leikkausten keskellä uudistua selviytyäkseen. Perinteisten sanomalehtien selviäminen ei kuitenkaan ole lainkaan varmaa. Näin totesivat Peter Fellman ja Heidi Avellan ajatushautomo Agendan mediaseminaarissa.

Lue koko teksti »
Tags: media

Projekti Nordic safe cities saattaa Pohjoismaisia kaupunkeja yhteen jakamaan kokemuksiaan ja kehittämään ratkaisuja radikalisoinnin ja ääriajattelun estämiseksi. Addeto on keskustellut projektin hyödyistä Helsingin kaupungin ja Borlängen kunnan edustajien kanssa.

Lue koko teksti »

Vaikka pohjoismainen hyvinvointimalli kohtaa yhä suurempia haasteita, mallilla on ilman muuta tulevaisuus. Tätä mieltä ovat monet pohjoismaiset huippupoliitikot.

Lue koko teksti »

Akateemista opettamista on mahdollista kehittää, mutta tämän mahdollistamiseksi yksilön, opettajakunnan ja laitoksen on tehtävä yhteistyötä.

Lue koko teksti »

Yllä oleva otsikko toimi myös otsikkona kirjalle, jolla ruotsalainen Merkkivuoden järjestö vuosina 2008–2009 halusi juhlistaa ja edistää Suomen ja Ruotsin välisiä suhteita.

14. toukokuuta 2009 Suomen ja Ruotsin hallitukset kokoontuivat yhteiseen kokoukseen Hämeenlinnaan – kokous oli ensimmäinen, johon kummankin maan hallitukset osallistuivat. Silloin oli kulunut 200 vuotta Suomen ja Ruotsin erosta 600 vuoden yhteiselon jälkeen. Toiveeni on, että vuoden 2009 kokousta seuraisi uusia kokouksia.

Lue koko teksti »

Useat akateemiset järjestöt Suomessa ja Ruotsissa kritisoivat voimakkaasti Turkin toimia akateemikkoja kohtaan maassa tapahtuneen vallankaappausyrityksen jälkeen.

Lue koko teksti »

Ruotsissa Forska Sverige -säätiö varoittaa tuoreessa raportissa Ruotsin jäävän jälkeen tutkimusmaana. Suomi pärjää vertailuissa hieman paremmin, mutta koulutukseen kohdistuneet leikkaukset johtavat Suomessa pelkoon, ettei tutkimusta enää arvosteta yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Lue koko teksti »

Almedalsveckan on järjestetty Gotlannissa yli 40 vuoden ajan, tänä kesänä SuomiAreena järjestetään Porissa yhdettätoista kertaa. Molemmissa tapahtumissa keskustellaan yhteiskunnasta eri näkökulmista. SuomiAreenan aikana keskitytään Suomeen liittyviin kysymyksiin, Almedalsveckanin aikana keskustellaan pienistä ja suurista aiheista, jotka liittyvät Ruotsiin ja maailmaan.

Lue koko teksti »
Tags: politiikka

Ruotsissa joulukuussa syntyneillä on suurempi riski päätyä varhaiseläkkeelle kuin alkuvuodesta syntyneillä, Suomessa samaa ilmiötä ei kuitenkaan ole havaittavissa. Osasyy tähän voi löytyä maiden välisistä eroista opettajakoulutuksessa.

Lue koko teksti »

Puoluejohtajien käyttämä kieli poliittisissa väittelyissä edistää yhteiskunnassa näkyvää rasismia. Tämä käy ilmi tuoreesta ruotsalaistutkimuksesta.

Lue koko teksti »

Oppilaiden ja tutkijoiden yhteistyöstä on saatu lupaavia tuloksia Ruotsissa.

Lue koko teksti »

Stressi koetaan usein kielteisenä asiana, mutta suomalaisessa tutkimusprojektissa on selvitetty myönteisen stressin positiivisia vaikutuksia.

Lue koko teksti »

Merenkurkun alueen yhteistyö on tärkeää sekä Suomelle että Ruotsille, mutta yhteistyön lisäksi tarvitaan yhteistä vaikuttamista. Uumajassa järjestetyssä seminaarissa useat puhujat nostivat esiin maan rajat ylittävän yhteistyön hyödyt.

Lue koko teksti »
Tags: yhteistyö

Ruotsissa suomenkielisen työvoiman tarve on suuri, Suomessa taas tarvitaan ruotsin kielen taitoja monessa työssä. Uusi rekrytointisivusto SinneWorks haluaa auttaa yrityksiä löytämään oikeat henkilöt oikeisiin töihin – sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lue koko teksti »

Liikaa internetiä käyttävillä nuorilla koulu-uupumus on muita tavallisempaa, käy ilmi tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Lue koko teksti »

Vihaa ilmaisevat ihmiset eivät ole uusi ilmiö, mutta digitaalisen tekniikan yleistymisen myötä vihaajat löytävät toisensa aiempaa helpommin.

Lue koko teksti »

Kansalaistiede, tai englanniksi citizen science, ei ole mitään uutta, mutta harva tietää mistä on kyse. Käytännössä kansalaiset auttavat tutkijoita keräämään dataa. Vaikka kansalaistieteeseen liittyy monia hyviä puolia, Suomessa ja Ruotsissa sitä hyödynnetään suhteellisen vähän.

Lue koko teksti »

Tuoreessa väitöskirjassa tarkastellaan, miten keskustelu lyhennetystä työajasta on kehittynyt. Itsestään muutoksia tuskin tulee tapahtumaan.

Lue koko teksti »

Epätasapaino on edelleen suuri, kun tarkastellaan naisten ja miesten saamaa huomiota tiedotusvälineissä.

Lue koko teksti »

Miten naapurikieliä opetetaan Pohjoismaissa? Onko naapurimaasta tulevaa uutta ystävää mahdollista ymmärtää, jos on oppinut yhden skandinaavisen kielen? Svenska nu -verkoston käynnistämä kolmivuotinen projekti tutkii ja pohtii menestystekijöitä tämänhetkisissä naapurikieliprojekteissa.

Lue koko teksti »
Tags: pohjoismaat

Kieltenopiskeluun voi löytää uutta motivaatiota oppilaiden saadessa apua koulukavereilta, jotka puhuvat kohdekieltä äidinkielenään.

Lue koko teksti »

Vuonna 2016 on kulunut 250 vuotta maailman ensimmäisestä perustuslakiin kirjatusta painovapausasetuksesta. Björn von Sydowin mukaan painovapausasetus on edelleen ajankohtainen, ja hän huomauttaa painovapauden olleen paineen alla vuodesta 2001 lähtien.

Lue koko teksti »
Tags: painovapaus

Laatujournalismi vaatii aikaa ja tekijöitä. Elokuussa Tampereen yliopiston vierailijaprofessorina aloittava Hanna Nikkanen toivoo, että isot mediatalot jaksaisivat jatkossakin tehdä laadukasta journalismia sisältö edellä.

Lue koko teksti »

Ruotsi haluaa enemmän eteviä tutkijoita ja tohtoriopiskelijoiden tilanteeseen ehdotetaan tästä syystä nyt parannuksia.

Lue koko teksti »

Monet nuoret aikuiset pelkäävät epäonnistuvansa elämässä, käy ilmi tuoreesta ruotsalaistutkimuksesta.

Lue koko teksti »