ARTIKKELIT JA UUTISET

Addeto kirjoitti ajankohtaisesta valtiotieteellisestä ja humanistisesta tutkimuksesta Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2012–2017. Kirjoitimme myös koulutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä politiikasta. Selaamalla uutisarkistoamme tai klikkaamaalla tekstin lopussa olevia tunnisteita löydät lisää tietoa.

UUSIMMAT ARTIKKELIT

ARKISTO

2015

Suomalaiset oppilaat tietävät enemmän kuin ruotsalaiset ikätoverinsa. Ruotsalaiset oppilaat uskovat toisaalta enemmän vaikutusmahdollisuuksiinsa.

Lue koko teksti »

Monikielisyys yleistyy – lähes joka luokassa on nykyään monikielisiä oppilaita. Ruotsalainen Monica Bravo Granström tutkii, miten lapsia monikielisissä ympäristöissä opetetaan luetun ymmärtämisessä. Hän on kuitenkin huolestunut siitä, etteivät tutkimustulokset saavuta tarpeeksi laajaa yleisöä.

Lue koko teksti »

Korkeakoulutettujen työttömyys lisääntyy hitaammin kuin aiemmin, mutta pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen nopeassa kasvussa.

Lue koko teksti »
Tags: työelämä

Poliittinen turbulenssi on leimannut vuotta 2015, varsinkin kulunutta syksyä, sekä Suomessa että Ruotsissa. Yksi syy siihen on pakolaiskriisi, mutta professori Åsa von Schoultzin mielestä Suomen ja Ruotsin politiikkaa leimaavat varsinkin kokemattomat johtajat.

Lue koko teksti »

Tänä vuonna tohtorien työttömyys ylitti ensimmäistä kertaa tuhannen rajan. Yksi syy tähän on se, että yhä useampi väittelee tohtoriksi. Mutta myös yliopistoihin kohdistuvat leikkaukset heikentävät tohtorien työmarkkinoita.

Lue koko teksti »

Sukupuolten välistä tasapainoa ja sukupuolikysymyksiä tutkimuksen ja innovaation parissa halutaan tukea uuden pohjoismaisen tutkimusohjelman avulla.

Lue koko teksti »

Yliopistoihin ja korkeakouluihin kohdistuvat leikkaukset saavat paljon kritiikkiä akateemiselta kentältä. Pitkällä aikavälillä leikkauksilla voi olla vaikutuksia tieteen laatuun, Tieteentekijöiden liiton puheenjohtaja Petri Koikkalainen toteaa.

Lue koko teksti »

Pätkätöihin liittyvä epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti yliopistotutkimuksen laatuun, käy ilmi tuoreesta kyselytutkimuksesta.

Lue koko teksti »

Miten tekniikka vaikuttaa vieraan kielen oppimiseen? Kiinnostus Tove Janssonia ja ruotsin kieltä kohtaan toi amerikkalaisen Megan Casen Venäjän kautta Ruotsiin tutkimaan vieraiden kielten oppimista yliopistotasolla.

Lue koko teksti »

Tuore kasvatustieteen alan teos Comparing times and spaces käsittelee muun muassa tämänhetkistä, Pohjoismaissa tehtävää vertailevaa kasvatustieteellistä tutkimusta.

Lue koko teksti »

Miten demokratia ja globaali talous liittyvät toisiinsa? Miten talousongelmat vaikuttavat demokratiaan? Demokratiaa ja taloutta pohdittiin marraskuun alussa Hanasaaressa järjestetyssä seminaarissa. Addeto tiivistää seminaarin puheenaiheet.

Lue koko teksti »

Useat ruotsalaiset viranomaiset ovat Ruotsin hallituksen pyynnöstä valmistelleet ehdotuksia, joilla ruotsalaista tutkimusta ja innovaatiota voitaisiin vahvistaa kansainvälisessä vertailussa. Ehdotukset toimivat pohjana hallituksen valmistellessa tutkimuspoliittista esitystään.

Lue koko teksti »

Voiko työttömyys ja samalla stressi työelämässä vähentyä työtä jakamalla? Tätä on tutkittu Länsi-Götanmaalla Ruotsissa.

Lue koko teksti »

Useimmissa historiankirjoissa naiset ovat lähes näkymättömiä, mutta Anna Lindholmin uudessa Projekt Ines -kirjassa naiset ovat päärooleissa. Lindholmin mukaan historiamme on köyhää, jos se aina kirjoitetaan miesten näkökulmasta.

Lue koko teksti »

Lokakuussa Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus järjesti keskustelun pakolaistilanteesta. Miten siihen suhtaudutaan Suomessa ja Ruotsissa? Monet puhujat painottivat, että kyseessä ei ole Suomen, Ruotsin tai Euroopan pakolaiskriisi – vaan pakolaisten kriisi.

Lue koko teksti »

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt tutkimusrahoitusta ensimmäistä kertaa. Neuvosto jakoi yli 50 miljoonaa euroa tutkimukseen, mutta tutkijoiden mukaan myös rahoituksen hakemisen kustannukset ovat korkeat, yli kolme miljoonaa euroa.

Lue koko teksti »

Miten oppilaat reagoivat todistuksiin ja arvosteluun? Ruotsalainen Alli Klapp tutkii todistusten merkitystä. Hän sanoo, että huonolla todistuksella voi olla kauaskantoiset vaikutukset.

Lue koko teksti »
Tags: koulu

Koskaan aiemmin ihmiset eivät ole voineet ilmaista itseään yhtä vapaasti kuin nykyään. Mutta mitkä ovat suurimmat uhat sananvapautta vastaan tänä päivänä? Jan Guillou, Lisa Irenius, Anne Ramberg ja Göran Rosenberg keskustelivat sananvapauden tulevaisuudesta Erik Blixin johdolla Göteborgin kirjamessuilla.

Lue koko teksti »
Tags: sananvapaus

Median antama kuva romaneista on positiivisempi kuin aikaisemmin, mutta romanit ovat edelleen suhteellisen näkymättömiä ruotsalaisessa mediassa. Tuoreessa raportissa tutkijat ja toimittajat kuvailevat romanien medianäkyvyyttä.

Lue koko teksti »

Helsingin yliopisto aloittaa ensi syksynä pysyvän, ruotsinkielisen luokanopettajakoulutuksen Helsingissä. Åbo Akademin kanssa suunniteltu yhteistyö ei toteudu.

Lue koko teksti »

Vaikka naiset ovat korkeasti koulutettuja, korkeammin koulutettuja kuin miehet, professorin virkoja dominoivat edelleen miehet. Professori Agnes Wold Göteborgin yliopistosta vaatii asennemuutosta.

Lue koko teksti »

Pohjoismaiset poliitikot, opettajat ja sosiaalityöntekijät saivat konferenssin yhteydessä oppia Århusin mallista eli mentorointiohjelmasta, jolla yritetään estää nuorten miesten radikalisoitumista.

Lue koko teksti »

Göteborgin kirjamessuilla Maja Hagerman, Antje Jackelén ja Katarina Pirak-Sikku keskustelivat Elisabeth Åsbrinkin johdolla saamelaisiin kohdistuvasta rasismista Ruotsissa. Keskustelu pohjautui ruotsidemokraattisen poliitikon Björn Söderin lausuntoon, jossa hän määrittelee kuka saa kutsua itseään ruotsalaiseksi.

Lue koko teksti »

Ruotsalainen tutkija Gabriel Heller Sahlgren kyseenalaistaa suomalaisen koulutusjärjestelmän kunniakkaan maineen. Hän esitteli näkemyksiään seminaarissa Helsingissä.

Lue koko teksti »
Tags: koulu, koulutus, pisa

Näytöltä lukeminen on yleistynyt kouluissa, ja joissakin kouluissa kirjat on korvattu kokonaan digitaalisilla oppimateriaaleilla. Tämä asettaa enemmän vaatimuksia sekä opettajille että oppilaille.

Lue koko teksti »

Opettajat ovat auttaneet kehittämään toistensa pedagogiikkaa muutamassa ruotsalaisessa kunnassa 2000-luvulla. Havainnoimalla ja haastamalla opetustyötä toisessa kunnassa kuin omassaan he ovat stimuloineet opetusmenetelmien paikallista kehitystä ja vuorostaan saaneet inspiraatiota ja oppia, jota jakaa omilla työpaikoillaan.

Lue koko teksti »

Mitä vihapuhe on ja miten paljon se on muuttunut? Tutkijat Karin Creutz ja Cristian Norocel keskustelivat muun muassa tästä Helsingin yliopiston ja Hufvudstadsbladetin järjestämän luentosarjan ensimmäisessä osassa.

Lue koko teksti »

Tärkeintä on tukea tutkijalähtöistä tutkimusta, nuorten tutkijoiden urapolkuja sekä edistää yhteistyötä koko tiedekentällä. Ruotsin tiedeneuvosto Vetenskapsrådet esittelee tuoreessa raportissa päämääriä ja suosituksia siitä, mihin suuntaan ruotsalaisen tutkimusjärjestelmän tulisi pyrkiä. Neuvoston tehtävänä on tukea ja edistää ruotsalaista tutkimusta.

Lue koko teksti »

Ruotsalainen Riksbankens Jubileumsfond perustettiin 1960-luvun puolivälissä, ja säätiö viettää parhaillaan 50-vuotisjuhlaa. Vuosittain se jakaa tutkimustukea lähes 500 miljoonan Ruotsin kruunun edestä. Jatkossa säätiö haluaa edistää kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Lue koko teksti »

Faktojen ja paremman keskustelutason avulla maailmaa voi parantaa – tai ainakin auttaa yhteiskuntaa oikeille raiteille. Näin uskoo ruotsalaisen ajatushautomo Foresin toimitusjohtaja Mattias Goldmann.

Lue koko teksti »

Vuonna 2016 on kulunut 250 vuotta maailman ensimmäisestä perustuslakiin kirjatusta painovapausasetuksesta. Laki säädettiin Ruotsissa, ja yksi aloitteentekijöistä oli suomalainen Anders Chydenius. Hänen mukaansa painovapaus on jokaisen toimivan demokratian silmäterä. Painovapautta juhlitaankin ensi vuonna muun muassa julkaisemalla kattava juhlakirja.

Lue koko teksti »

Seuraavan neljän vuoden aikana Suomea johtaa Keskustasta, Kokoomuksesta ja Perussuomalaisista koostuva hallitus. Agendalla on leikkauksia samalla kun Suomi halutaan saada nousuun. Professori Göran Djupsund kommentoi Suomen poliittista tilaa Addetolle.

Lue koko teksti »

Kesän aikana poliittisia festivaaleja järjestetään sekä Suomessa että Ruotsissa. Almedalsveckanin ja Suomi Areenan aikana keskustellaan muun muassa pohjoismaisesta hyvinvoinnista ja sananvapaudesta.

Lue koko teksti »
Tags: politiikka

Espanjalainen José A. Cañada tuli Suomeen, koska Espanjassa ei ollut töitä tai rahoitusta jatko-opiskeluun. Suomeen hänet sai hyvä ilmainen koulutus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet. Uudet koulutuspoliittiset päätökset saattavat kuitenkin romuttaa juuri tämän.

Lue koko teksti »

Rasismi- ja ennakkoluulotutkimus on aina kiinnostanut Katarina Petterssonia. Nyt hän tutkii Helsingin yliopiston jatko-opiskelijana oikeistopopulistista retoriikkaa suomalaisissa ja ruotsalaisissa poliittisissa blogeissa. Hän viihtyy jatko-opiskelijana, mutta hänen mielestään yliopisto voisi tehdä enemmän tukeakseen tohtorikoulutettavia.

Lue koko teksti »

Toukokuussa Yle tekee testin avointen API:en kanssa – Yle avaa siis tietorajapintojaan kehittäjien ja kumppaneidensa käyttöön. Tällä halutaan antaa mahdollisuus kenelle tahansa tehdä sovelluksia Ylen sisältöjen käyttämiseen.

Lue koko teksti »
Tags: avoin data, media, yle

Uppsalan yliopistossa on käynnissä vanhojen väitöskirjojen digitalisointiprojekti. Yli 2000 vanhaa väitöskirjaa on jo nyt luettavissa verkossa – materiaali on kaikille avointa.

Lue koko teksti »

Suomen koulujärjestelmää on kehuttu koko maailmassa loistavien Pisa-tulosten jälkeen. Nyt tutkija Gabriel Heller Sahlgren kuitenkin kyseenalaistaa Suomen koulumenestystä uudessa raportissa.

Lue koko teksti »
Tags: koulu, koulutus, pisa

Maaliskuussa 2015 Suomen valtioneuvoston kanslia julkaisi Anders Borgin ja Juhana Vartiaisen raportin Suomen taloudesta. Raportin mukaan Suomen pitää parantaa muun muassa kilpailukykyä ja tuottavuutta.

Lue koko teksti »

Keskustan vaalivoitto oli varma jo aikaisessa vaiheessa, mutta Kokoomuksen, Sosiaalidemokraattien ja Perussuomalaisten järjestys pysyi vaali-iltanakin pitkään auki. Perussuomalaiset on loppujen lopuksi toiseksi suurin puolue Suomen eduskuntavaaleissa 19. huhtikuuta.

Lue koko teksti »

Suomen eduskuntavaalit lähestyvät ja media on täynnä haastatteluja, analyyseja ja vaalikoneita. Mutta saavatko puolueet tasapuolisesti näkyvyyttä mediassa? Helsingin Sanomien mediakone seuraa tilannetta.

Lue koko teksti »

Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijat järjestivät yhdessä Ylen kanssa uudenlaisen vaalikeskustelun. Keskustelua johti korkeakoulun opiskelijat.

Lue koko teksti »

Miksi nuori radikalisoituu ja haluaa lähteä sotimaan ISIS:in riveissä? Nuoria on lähtenyt sekä Suomesta että Ruotsista, mutta millaisia eroja radikalismin torjunnan toimenpiteissä on Suomessa ja Ruotsissa? Tästä keskusteltiin Hanasaaren seminaarissa maaliskuussa.

Lue koko teksti »

Ylen suursatsausta vaaligalleriaa on sanottu demokratiateoksi – Yle kutsui kaikki eduskuntavaaliehdokkaat vaaligallerian haastatteluihin. Neljä minuuttia pitkät videot ovat nähtävissä Ylen vaaligalleriassa.

Lue koko teksti »
Tags: vaalit

Ruotsin 2014 eduskuntavaalien jälkeen oli vain yksi selkeä voittaja – Ruotsidemokraatit – jotka asettuivat kahden vakiintunen blokin välille, ja hankaloittivat Ruotsin politiikkaa. Tilanne kärjistyi niin paljon, että pääministeri Stefan Löfven julisti uusintavaalit. Ennenaikaiset vaalit pystyttiin kuitenkin perumaan punavihreän hallituksen ja porvarillisen allianssin sopimuksella.

Lue koko teksti »

Ruotsin radion P1 julkaisi tammikuussa 2015 uuden kolmiosaisen sarjan, jossa kuuntelijat saavat seurata kolmea puoluejohtajaa – Stefan Löfveniä, Gudrun Schymania ja Fredrik Reinfeldtia.

Lue koko teksti »

Vuonna Suomessa 2014 juhlittiin Muumien luojaa Tove Janssonia, vuonna 2015 vuorossa on Suomen tunnetuin säveltäjä Jean Sibelius. Juhlavuosi huomioidaan monella eri tapaa.

Lue koko teksti »