ARTIKKELIT JA UUTISET

Addeto kirjoitti ajankohtaisesta valtiotieteellisestä ja humanistisesta tutkimuksesta Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2012–2017. Kirjoitimme myös koulutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä politiikasta. Selaamalla uutisarkistoamme tai klikkaamaalla tekstin lopussa olevia tunnisteita löydät lisää tietoa.

UUSIMMAT ARTIKKELIT

ARKISTO

2013 > 06

Ruotsi on Euroopan unionin tasa-arvoisin maa ja Suomi kolmanneksi tasa-arvoisin maa. Tämä selviää Euroopan tasa-arvoinstituutin, Eigen, vertailusta.

Lue koko teksti »
Tags: tasa-arvo

Monet maat hyötyvät maahanmuutosta. Tuoreen OECD-raportin mukaan sekä Suomen että Ruotsin julkinen sektori jää plussan puolelle maahanmuutosta.

Lue koko teksti »
Tags: maahanmuutto

Oikeus saada viranomaispalvelua ruotsin kielellä toteutuu yhä puutteellisesti kaksikielisissä kunnissa. Viime vuosina kielellisiin oikeuksiin on kiinnitetty aiempaa selvästi enemmän huomiota suunnittelussa, mutta käytännön tasolla hyvät aikeet eivät vielä näy.

Lue koko teksti »

Kaksikielisyydestä voi olla hyötyä muutenkin kuin kielitaidon puolesta. Tutkimukset osoittavat, että kaksikieliset ovat parempia fokusoimaan. Kaksikieliset vaihtavat myös helposti yhdestä tehtävästä toiseen.

Lue koko teksti »

Yhä harvempi nuori liittyy puolueisiin. Kahdeksan edellisen vuoden aikana puolueiden nuorisoliitot ovat menettäneet noin neljäsosan jäsenistään, kirjoittaa Hufvudstadsbladet. Myös Ruotsissa nuorisoliitot ovat menettäneet jäseniään.

Lue koko teksti »

Mediatarjonnalla on suuri merkitys kielellisen moninaisuuden ylläpitämisessä. Tämä selviää uudessa väitöskirjassa, jossa käsitellään vähemmistöjä, identiteettiä ja televisiota.

Lue koko teksti »

Suomessa on juuri valmistunut ensimmäinen sateenkaariperheitä käsittelevä väitöskirja. Sateenkaariperheitä tutkinut Anna Moring haluaisi muuttaa nykyisen perhelainsäädännön. Sateenkaariperheessä vanhemmuudelta puuttuu lähtökohtainen turva.

Lue koko teksti »

Homoseksuaalisuus on herättänyt kiivasta keskustelua Suomen ja Ruotsin evankelis-luterilaisissa kirkoissa viimeisen 50 vuoden ajan. Gradupalkinnolla palkittu Nina Järviön pro gradu -tutkielma osoittaa, että maiden evankelis-luterilaisten kirkkojen homoseksuaalisuutta koskevat pohdinnat ovat edenneet samankaltaisina.

Lue koko teksti »

Sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa kouluissa on edelleenkin liian vähän tietokoneita ja tietokoneiden määrä vaihtelee liian paljon koulujen välillä. Sitä mieltä ovat kummankin maan opettajien ammattijärjestöjen puheenjohtajat.

Lue koko teksti »
Tags: koulu, koulutus

Mediamaailmassa tapahtuu paljon ja kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Åbo Akademissa meneillään oleva tutkimus tutkii kuluttajakäyttäytymistä sekä mediastrategioita, ja yrittää näiden avulla selvittää tulevaisuuden näkymiä.

Lue koko teksti »

Taiteesta kiinnostuneet voi selata otoksia 151 museon kokoelmista Google Art -projektin avulla. Mukana on museoita 40 maasta – projektissa on sekä suomalaisia ja ruotsalaisia museoita.

Lue koko teksti »