ARTIKKELIT JA UUTISET

Addeto kirjoitti ajankohtaisesta valtiotieteellisestä ja humanistisesta tutkimuksesta Suomessa ja Ruotsissa vuosina 2012–2017. Kirjoitimme myös koulutukseen liittyvistä kysymyksistä sekä politiikasta. Selaamalla uutisarkistoamme tai klikkaamaalla tekstin lopussa olevia tunnisteita löydät lisää tietoa.

UUSIMMAT ARTIKKELIT

ARKISTO

2013

Ruotsin kieli on vastatuulessa Suomessa. Syksyllä eduskuntaan jätettiin kansalaisaloite, joka haluaa lakkauttaa ruotsin pakollisena opiskelukielenä kouluissa. Myös uuden tutkimuksen mukaan kiinnostus ruotsia kohtaan heikkenee.

Lue koko teksti »

Ruotsissa pohditaan tällä hetkellä yliopistojen muuttamista säätiöiksi, mutta Suomen Tieteentekijöiden liitto varoittaa Ruotsia hätäisistä päätöksistä. Liiton puheenjohtajan mukaan uusi yliopistolaki ei ole onnistunut Suomessa.

Lue koko teksti »

Selma Lagerlöf, yksi Ruotsin tunnetuimmista kirjailijoista, oli erittäin rakastettu jo aikanaan. Tähän päivään asti on säilynyt yli 40 000 Lagerlöfille lähetettyä kirjettä. Tutkitut kirjeet voivat toimia pohjana ruotsalaiselle historialliselle lukutietokannalle.

Lue koko teksti »

Uusimman Pisa-tutkimuksen tulokset kertovat oppilaiden heikkenevistä tuloksista. Sekä suomalaiset että ruotsalaiset yhdeksäsluokkalaiset pärjäsivät huonommin kuin aikaisemmin. Ruotsissa tilannetta luonnehditaan erittäin vakavaksi.

Lue koko teksti »
Tags: pisa, koulu, koulutus

Kansanterveys on parantunut sekä Suomessa että Ruotsissa. Yksi syy tälle on sosiaalidemokraattinen politiikka.

Lue koko teksti »

Lisääntynyt yhteistyö Helsingin ja Tukholman välillä olisi hyödyksi kummallekin kaupungille. Näin tuumitaan Suomen ja Ruotsin pääkaupungeissa.

Lue koko teksti »
Tags: yhteistyö

Kahden viikon aikana marras- ja joulukuussa Svenska Yle haluaa yhdessä yleisön kanssa tarkastella suomenruotsalaisia korkeakouluja. Projekti Fixa högskolan haluaa luoda avointa keskustelua.

Lue koko teksti »
Tags: koulutus

Sekä Suomen että Ruotsin kouluissa on yhä enemmän vieraskielisiä oppilaita. Suomalainen tutkimus halusi selvittää kuinka tietoisia oppilaiden kielitaustasta ollaan.

Lue koko teksti »

Lukijoiden tuottama materiaali ei ole mitään uutta lehdistössä. Jo 1730-luvun ruotsalaislehdissä esiintyi lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Lue koko teksti »

Sekä Suomessa että Ruotsissa nuorten heikentyneet lukutaidot huolestutettavat. Lundissa järjestettiin lokakuussa pohjoismainen konferenssi, jossa käsiteltiin kirjallisuutta ja lukemisen edistämistä nuorten keskuudessa.

Lue koko teksti »
Tags: lukutaito

Viime vuosien aikana suomenruotsalaisten määrä on lisääntynyt, ja uuden ennusteen mukaan trendi jatkuu myös tulevaisuudessa. Nykyään solmitaan muun muassa yhä useampia avioliittoja kielirajojen yli.

Lue koko teksti »

Nykyään uutisteksti elää paperilehteä paljon kauemmin, koska suuri osa teksteistä löytyy myös verkosta. Tulevaisuudessa digitaaliset arkistot palvelevat tutkijoita, ja voivat samalla olla ansiolähde lehdille.

Lue koko teksti »

Sisuradion ideoima teemaviikko #vågafinska halusi nostaa esiin suomen kielen Ruotsissa. Muun muassa uusi tutkimus Tukholman yliopistosta näyttää, että harvat ruotsinsuomalaiset käyttävät suomea muutettuaan omaan kotiin.

Lue koko teksti »

Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa valtio tukee sanomalehtiä merkittävästi enemmän kuin Suomessa. Tämä selviää Suomen Lehdistön tekemästä vertailusta.

Lue koko teksti »
Tags: media

Harjoituskoulujärjestelmä on ollut käytössä Suomessa jo pitkään. Ruotsissa ollaan katsottu Suomen mallia ja todettu, että harjoituskoulujärjestelmät voisivat parantaa opettajakoulutusta Ruotsissa.

Lue koko teksti »
Tags: koulu, koulutus

Suomessa läksyt tarkistetaan paljon tunnollisemmin kuin Ruotsissa tai Norjassa. Tämä selviää uudesta pohjoismaisesta tutkimuksesta.

Lue koko teksti »
Tags: koulu

Opettajan ja oppilaan hyvä suhde on tärkeä – varsinkin jos kyseessä on niin sanottu ongelmapoika. Uusi väitöskirja tutkii, minkälaista tukea pojat tarvitsevat koulussa.

Lue koko teksti »

Pohjoismainen tutkijaverkosto Normacare tutkii, miten vanhuspalvelut markkinoistuvat eri maissa. Suomen ja Ruotsin väliltä löytyy sekä eroja että yhtäläisyyksiä.

Lue koko teksti »

Verkkosivusto ja ajatushautomo Yggdrasil kerää Pohjoismaita koskevia uutisia ja tietoa kaikille Pohjoismaista kiinnostuneille. Sivusto lanseerattiin elokuussa.

Lue koko teksti »

Suomen ruotsinkielisissä kielisaarekkeissa kouluilla on iso merkitys kielenkehityksen kannalta. Uusi väitöskirja toteaa myös, ettei nuorten aina tarvitse puhua puhdasta ruotsia – on ihan normaalia, että ruotsin sekaan ujuttautuu myös suomenkielisiä sanoja.

Lue koko teksti »

Käännökset ovat tärkeä osa kirjallisuutta, mutta usein kääntäjät jäävät taka-alalle. Verkkopohjaisessa hakuteoksessa Svenskt översättarlexikon esitellään ruotsalaisia ja suomenruotsalaisia kääntäjiä.

Lue koko teksti »

Sekä Suomi että Ruotsi pärjäävät hyvin maailmanlaajuisessa innovaatiovertailussa, mutta kumpikin maa voisi hyödyntää innovaatiopotentiaaliaan paremmin. Uusi ruotsalainen tutkimus osoittakin, että innovaatio vaatii johtajuutta.

Lue koko teksti »
Tags: innovaatio

Suomenruotsalaisten oppilaiden heikot ruotsintaidot vaikuttavat muiden aineiden opiskeluun. Varsinkin pojilla on vaikeaa koulussa.

Lue koko teksti »

Uusi tutkimus haluaa kartoittaa, millainen pedagoginen digitaalinen kompetenssi on nykyään tarpeellista korkealaatuisen opetuksen varmistamiseksi verkko-opetuksessa, korkeakoulutuksessa ja elinkeinoelämässä.

Lue koko teksti »

Murresanakirjasta voi tarkistaa oudon kuuloisia sanoja tai kurkistaa naapuripaikkakunnan sanavarastoon. Suomesta löytyy sekä suomen- että ruotsinkielinen murresanakirja. Ruotsissa työstetään parhaillaan ruotsalaista murresanakirjaa.

Lue koko teksti »

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan Kokoomuksen nuorisojärjestö on radikaalein poliittinen nuorisojärjestö Suomessa. Selvityksessä on vertailtu nuorisojärjestöjen tavoiteohjelmia.

Lue koko teksti »

Ruotsissa kansallisiin vähemmistöihin kuuluvat oppilaat saavat tulevaisuudessa mahdollisuuden lukea vähemmistökieltään äidinkielenään.

Lue koko teksti »

Pohjoismaat voisivat tehdä enemmän yhteistyötä rauhanvälityksen saralla. Maiden väliltä löytyy sekä yhtäläisyyksiä että erilaisuuksia.

Lue koko teksti »
Tags: yhteistyö

Uuden väitöskirjatutkimuksen mukaan sukupuolten väliseen epätasa-arvoon kannattaisi puuttua paitsi poliittisin, myös oikeudellisin keinoin. Tällä hetkellä tasa-arvo ei toteudu Suomen työmarkkinoilla.

Lue koko teksti »

Suomalaissotilaiden sodasta aiheutuneita psyykkisiä häiriöitä käsitellään laajemmin kuin aikaisemmin uudessa, Ville Kivimäen tekemässä, väitöskirjassa. Kivimäen mukaan läheskään kaikki psyykkisesti oirehtineet sotilaat eivät saaneet tarvitsemaansa psykiatrista hoitoa.

Lue koko teksti »

Suomesta on tulossa rikkaan Ruotsin naapuri, Yle kirjoittaa verkkosivuillaan. Ruotsin taloudellinen tilanne poikkeaa täysin Suomen tilanteesta, ja suomalaisten ja ruotsalaisten elintasoero on repeämässä yhtä suureksi kuin se oli 1970-luvulla.

Lue koko teksti »

Elokuun 27. päivä järjestettiin kieliseminaari Mitä tehdään Pohjoiskalotin vähemmistökulttuurien suojelemiseksi ja elvyttämiseksi? Oulun yliopistossa. Seminaarin järjestivät Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Oulun yliopiston Giellagas-instituutti sekä Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto. Myös Pohjoismainen kulttuurirahasto myönsi tukea seminaarille.

Lue koko teksti »

Ruotsi on Euroopan unionin tasa-arvoisin maa ja Suomi kolmanneksi tasa-arvoisin maa. Tämä selviää Euroopan tasa-arvoinstituutin, Eigen, vertailusta.

Lue koko teksti »
Tags: tasa-arvo

Monet maat hyötyvät maahanmuutosta. Tuoreen OECD-raportin mukaan sekä Suomen että Ruotsin julkinen sektori jää plussan puolelle maahanmuutosta.

Lue koko teksti »
Tags: maahanmuutto

Oikeus saada viranomaispalvelua ruotsin kielellä toteutuu yhä puutteellisesti kaksikielisissä kunnissa. Viime vuosina kielellisiin oikeuksiin on kiinnitetty aiempaa selvästi enemmän huomiota suunnittelussa, mutta käytännön tasolla hyvät aikeet eivät vielä näy.

Lue koko teksti »

Kaksikielisyydestä voi olla hyötyä muutenkin kuin kielitaidon puolesta. Tutkimukset osoittavat, että kaksikieliset ovat parempia fokusoimaan. Kaksikieliset vaihtavat myös helposti yhdestä tehtävästä toiseen.

Lue koko teksti »

Yhä harvempi nuori liittyy puolueisiin. Kahdeksan edellisen vuoden aikana puolueiden nuorisoliitot ovat menettäneet noin neljäsosan jäsenistään, kirjoittaa Hufvudstadsbladet. Myös Ruotsissa nuorisoliitot ovat menettäneet jäseniään.

Lue koko teksti »

Mediatarjonnalla on suuri merkitys kielellisen moninaisuuden ylläpitämisessä. Tämä selviää uudessa väitöskirjassa, jossa käsitellään vähemmistöjä, identiteettiä ja televisiota.

Lue koko teksti »

Suomessa on juuri valmistunut ensimmäinen sateenkaariperheitä käsittelevä väitöskirja. Sateenkaariperheitä tutkinut Anna Moring haluaisi muuttaa nykyisen perhelainsäädännön. Sateenkaariperheessä vanhemmuudelta puuttuu lähtökohtainen turva.

Lue koko teksti »

Homoseksuaalisuus on herättänyt kiivasta keskustelua Suomen ja Ruotsin evankelis-luterilaisissa kirkoissa viimeisen 50 vuoden ajan. Gradupalkinnolla palkittu Nina Järviön pro gradu -tutkielma osoittaa, että maiden evankelis-luterilaisten kirkkojen homoseksuaalisuutta koskevat pohdinnat ovat edenneet samankaltaisina.

Lue koko teksti »

Sekä suomalaisissa että ruotsalaisissa kouluissa on edelleenkin liian vähän tietokoneita ja tietokoneiden määrä vaihtelee liian paljon koulujen välillä. Sitä mieltä ovat kummankin maan opettajien ammattijärjestöjen puheenjohtajat.

Lue koko teksti »
Tags: koulu, koulutus

Mediamaailmassa tapahtuu paljon ja kukaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Åbo Akademissa meneillään oleva tutkimus tutkii kuluttajakäyttäytymistä sekä mediastrategioita, ja yrittää näiden avulla selvittää tulevaisuuden näkymiä.

Lue koko teksti »

Taiteesta kiinnostuneet voi selata otoksia 151 museon kokoelmista Google Art -projektin avulla. Mukana on museoita 40 maasta – projektissa on sekä suomalaisia ja ruotsalaisia museoita.

Lue koko teksti »

Ruotsissa on ryhdytty alueellistamaan valtiollisia kulttuuritukia. Onko suomalainen kulttuuripolitiikka keskitetympää? Jos näin on, mistä johtuvat maiden väliset erot? Mitkä ovat nykypäivän ja tulevaisuuden polttavimmat kulttuuripoliittiset kysymykset? Entä mikä rooli akateemisella tutkimuksella voi tässä asiassa olla? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustellaan Jyväskylän yliopistolla huhtikuussa järjestettävässä kollokviossa, jossa esitellään myös Addeto.com – Suomea ja Ruotsia käsittelevän tutkimustiedon välittäjä. 

Lue koko teksti »